Socialdepartementet

Tiden för utbetalning av sjukpenning måste förkortas

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2004 10:39 CEST

Regeringen anser att väntetiderna för att få sjukpenningen utbetald måste förkortas. Därför får nu Riksförsäkringsverket (RFV) i uppdrag att vidta åtgärder för att förkorta handläggningstiden för ärenden angående rätt till sjukpenning.

- Den enskilde är i många fall beroende av sjukpenningen för sin försörjning och då är det viktigt att man får snabba besked, säger barn- och familjeminister Berit Andnor. Därför är det angeläget att RFV vidtar åtgärder så att handläggningstiderna förkortas.

Frågan om väntetider för beslut har aktualiserats inte bara när det gäller utbetalning av sjukpenning utan också med anledning av att personer som blivit nekade sjukpenning har fått vänta länge på försäkringskassans beslut.

- Det är inte acceptabelt att personer som trott sig vara berättigade till sjukpenning efter mycket lång väntan får reda på att ersättning från försäkringen inte kommer att utbetalas, säger Berit Andnor.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 oktober 2004.


Kontakt:
Paula Burrau
Pressekreterare
08 - 405 52 25
070 - 590 87 38
registrator@social.ministry.se