Sveriges Annonsörer

Tiden räcker inte till för marknadschefen

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2009 09:00 CEST

- tidsbrist är främsta skälet att inte testa kommunikationen

Det främsta skälet till varför marknadschefer i Sverige inte för- och eftertestar sin marknadskommunikation är tidsbrist. Undersökningsföretaget Novus har på uppdrag av Sveriges Annonsörer frågat marknadscheferna hur man ser på effektiv marknadskommunikation. Resultatet bygger på svaren från 196 personer.

Att uppföljning är viktigt råder inga tvivel om. Enligt undersökningen säger hela 92 procent att det är mycket eller ganska viktigt att följa upp sin kommunikation. Att det ändå inte blir av beror främst på tidsbrist.
- Resultatet är oroande i en tid som denna, när man i allra högsta grad måste tänka på vart pengarna tar vägen, säger Margareta Kylberg, medierådgivare hos Sveriges Annonsörer.

Om förtester
35 procent säger att de ofta eller ibland förtestar sin kommunikation. Medlemmar i Sveriges Annonsörer testar i större utsträckning innan man går ut i media, hela 45 procent. För ickemedlemmar är motsvarande siffra 26 procent. Av de som inte förtestar sina kampanjer anger 28 procent tidsbrist som skäl, 16 procent att det är för dyrt och 14 procent säger att det helt enkelt inte blir av.

Om eftertester
Totalt svarar 58 procent att man ibland eller ofta eftertestar sina kampanjer. Fördelas svaret bland medlemmar och icke-medlemmar, visar det sig även här att Sveriges Annonsörers medlemmar i större utsträckning testar. 75 procent eftertestar sina kampanjer jämfört med 45 procent av icke-medlemmar.
Av de som inte gör eftertester av sina kampanjer, anger även de, tidsbrist som främsta skäl. Blir inte av, säger 22 procent och 16 procent känner sig osäkra på metoderna.

Om undersökningen
Novus Group har på uppdrag av Sveriges Annonsörer genomfört en undersökning för att ta reda på hur marknadschefer i landet ser på begreppet "Effektiv marknadskommunikation". Undersökningen pågick under september till november 2008 och resultatet av undersökningen bygger på svaren från 196 marknadschefer.

En bilaga till undersökningen bifogas detta utskick som PDF.

För mer information, kontakta:
Anna Lindström, pressansvarig, Sveriges Annonsörer,
E-post
anna.lindstrom@annons.se telefon 08-545 252 38 eller 0763-40 99 20.
Gun Pettersson, analytiker Novus,
E-post
gun.pettersson@novusopinion.se telefon 08-535 258 34.

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen som arbetar för effektivare marknadskommunikation. Detta genom att skapa större effekt på medlemmarnas investeringar i reklam och övrig kommunikation, öka kunskapen och representera deras intressen. Vi ägs av våra medlemmar, landets största annonsörer, vilka står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet.