Svenska kyrkan

Tidens tecken – ny publikation från Svenska kyrkan

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2016 08:46 CEST

Kritisk omvärldsanalys utifrån ett existentiellt perspektiv. Det ska prägla den nya publikationen Tidens tecken som i dagarna kommer ut med sitt första nummer.

Tidens tecken riktar sig till kyrkligt anställda och intresserade, men ambitionen är att nå en bredare läsekrets än så, säger redaktören Mikael Kurkiala, forskare vid analysenheten på Svenska kyrkans kansli i Uppsala.

- Vi behandlar existentiella frågor som är av intresse för kyrkan. Men vi bjuder in skribenter från många olika fält att reflektera över dem. På så sätt hoppas vi på en korsbefruktning mellan den kyrkliga och den kulturella sfären.

Premiärnumret har temat ”tecknens tyranni” och utforskar de sociala och existentiella omvälvningar som följer med dagens snabba teknikutveckling. Ambitionen är att ha med ett internationellt perspektiv och bland skribenterna denna gång finns den Pulitzer-nominerade amerikanske författaren Nicholas Carr och den litauiske före detta EU-parlamentarikern Leonidas Donskis. Medverkar gör också bland andra idéhistorikern Karin Johannisson och teologen Joel Halldorf.

Tidens tecken utkommer en gång per år. Bakom utgivningen står analysenheten vid kyrkokansliet i Uppsala.