FORES

​Tider av rädsla – ny undersökning visar ett delat Europa

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2016 10:32 CEST

Européer är pessimistiska över framtiden och splittrade i frågan om mångfald, men positivt inställda till globalisering. Det visar de första resultaten i det europeiska projektet ”Nothing to Fear but Fear Itself?” som undersöker hur politiken och diskursklimatet i Europa präglas av olika former av oro i samhället. Den gröna och liberala tankesmedjan Fores ansvarar för den kommande svenska fallstudien på temat.

Projektet är ett samarbete mellan sex europeiska tankesmedjor under ledning av den brittiska tankesmedjan Demos UK, och finansierat av Open Society Fundations (OSF). Den gröna och liberala tankesmedjan Fores ansvarar för den svenska fallstudien med fokus på vilken roll den svenska nationella identiteten spelar för att forma attityder gentemot invandring. Författare är forskarna Clara Sandelind, Mikael Hjerm samt chefen för Fores migrations- & integrationsprogam Anna Rehnvall.

Undersökningen har tagits fram i samarbete med YouGov och de första resultaten som Demos nu släpper visar att det finns en utbredd känsla av otrygghet, osäkerhet och pessimism som sveper över kontinenten – och EU står inför en mycket allvarlig social och politisk utmaning.

– Ökningen av populistiska partier verkar ha gått hand i hand med en ekonomisk otrygghet, utanförskap och en alltmer stagnerad ekonomisk utveckling för vissa människor vilket i sin tur har lett till en stigande oro över mångfaldssamhället. Uppenbarligen så har de etablerade politiska partierna haft svårt att ta itu med dessa frågor, säger Ralph Scott chef för programmet Politisk delaktighet och medborgarskap på tankesmedjan Demos.

Resultaten från undersökningen visar bland annat att Britterna är de mest euroskeptiska. Nästan hälften (45 procent) av de tillfrågade vill lämna unionen, vilket var nära det dubbla antalet jämfört med övriga länders resultat. Endast en fjärdedel av de tillfrågade svenskarna (25 procent) vill lämna EU, dock ville en större andel reformera EU och minska dess inflytande (32 procent).

Trots att långt ifrån alla européer är övertygade om fördelarna med det mångkulturella samhället, visar studien att Spanien (50 procent), Sverige (41 procent) och lite överraskande även Storbritannien (41 procent) är bland de länder som är mest positivt inställda till mångfald. I dessa länder var det dubbelt så stor chans att respondenterna såg en positiv samhällelig inverkan jämfört med länder som Tyskland, Frankrike och Polen.

I motsats till förväntningarna, visar denna undersökning brett stöd för globaliseringen i hela Europa – med en klar majoritet som erkänner det har inneburit fördelar för både det egna landet (58%) och regionen som helhet (63%).

Projektet kommer att lanseras i sin helhet i Bryssel i februari 2017 och i Sverige under våren 2017. Tidiga resultat från den svenska fallstudien kommer även presenteras på ett högnivå-möte i Bryssel den 15 november 2016. Fullständig statistik från Demos delrapport finns att tillgå vid förfrågan. För mer information och frågor gällande den svenska fallstudien, besök www.fores.se/nothing-to-fear, eller kontakta john.oldestam@fores.se. För frågor gällande den internationella studien, kontakta sophie.gaston@demos.co.uk.

Läs hela pressmeddelande på engelska

Läs mer om den svenska fallstudien

Läs mer om det internationella projektet

Om forskningsprojektet:

”Nothing to Fear but Fear Itself”, är ett större europeiskt samarbetsprojekt finansierat av Open Society Foundations som drivs av den brittiska tankesmedjan Demos UK i samarbete med Fores och fyra andra tankesmedjor från Frankrike, Polen, Spanien och Tyskland. Syftet med projektet är att undersöka den ökande förekomsten av en politisk och ofta populistisk kultur inom EU, som präglats av olika former av oro och rädslor i samhället. Fores ansvarar för fallstudien om Sverige, med fokus på vilken roll den svenska nationella identiteten har spelat för roll i att forma attityder gentemot invandring.