AFA Försäkring

Tidig bedömning av arbetsförmåga

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 09:30 CET

Det är viktigt att tidigt bedöma arbetsförmåga när en person sjukskrivs. AFA Försäkring har beviljat 1 383 268 kr till Marine Sturesson, Västerbottens läns landsting, för att utveckla en metod som arbetsterapeuter kan använda för att bedöma arbetsförmåga i ett tidigt skede.

Om hälso- och sjukvården ska kunna ge rätt medicinsk behandling och rehabilitering krävs att aktivitets- och arbetsförmågan bedöms både korrekt och tidigt i sjukskrivningsprocessen. Syftet med projektet är att ta fram en strukturerad metod med vars hjälp arbetsterapeuter kan bedöma arbetsförmåga och därmed ta fram beslutsunderlag för sjukskrivande läkare.

Metoden bedöms genom att mätningar av hur ofta Försäkringskassan begär komplettering av de läkare som deltar i försöket. Dessutom jämför forskarna med sjukskrivningsstatistik hos hälsocentraler som inte använder metoden och genomför enkäter och intervjuer med de läkare och arbetsterapeuter som deltar.

Metoden baseras på den tidigare delstudien ”Snabbare återgång i arbete efter tidig bedömning av arbetsförmåga” – som också fått stöd från AFA Försäkring.

För ytterligare information kontakta:
Marine Sturesson, leg.arbetsterapeut, forskningsassistent, Västerbottens läns landsting,
090-7857301, marine.sturesson@vll.se
Hans Augustson, avdelningschef  FoU-beredningen , AFA Försäkring, 08-6964854, 0708-939595, hans.augustson@afaforsakring.se
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 4925, Barbro.jacobsson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2008 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och -sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/foustod

AFA Försäkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Vi administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi förvaltar cirka 200 miljarder kronor och har drygt tre miljoner försäkrade i privat näringsliv, kommuner och landsting. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se