Umeå kommun

​​​Tidiga insatser i grundskolan ger resultat

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 13:35 CEST

Av Sveriges 30 kommuner som ingår i kommungruppen större städer har Umeå kommun de högsta genomsnittliga resultaten i ämnesprov i svenska/svenska som andraspråk och matematik i åk 3. Det visar SKL:s, Sveriges kommuner och landstings, rapport Öppna jämförelser för läsåret 2014/15.

Även i åk 6 visar Umeå kommuns elever höga resultat. I matematik har 95 procent av alla elever godkända betyg vilket är bäst i kommungruppen och på plats 25 i landet.

I svenska får 97 procent av eleverna godkända betyg vilket lägger Umeå på andra plats i kommungruppen. Vidare är Umeå den sjätte bästa kommunen i kommungruppen, både vad gäller andel elever som har uppnått målen i alla ämnen och andelen behöriga till gymnasieskolan.

-Vi inte är nöjda med att 97 procent av eleverna klarar godkända betyg. Det innebär att ca 300 elever inte är godkända. Vi anser att vi måste nå målet 100 procent godkända elever, säger Elmer Eriksson (M), vice ordförande i för- och grundskolenämnden.

Mer information efter sammanträdets slut kl 16.00 idag:

Moa Brydsten (S) ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.