Rikspolisstyrelsen

Tidiga insatser ska minska ungdomsdrickandet under årets PDOL

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2009 17:04 CEST

Tidiga åtgärder från Polisens sida för att förebygga problem har gett bra resultat under Pite dansar och ler de senaste åren. Antalet våldsbrott har halverats och stöld- och skadegörelsebrott minskat kraftigt.

- Vi kommer att jobba riktat mot ungdomar och direktförverkande av alkohol säger Petra Hinterthaner, som är yttre befäl vid polisen i Piteå ochansvarig för polisens arbete under festivalen. Vi har ungefär samma personalstyrka som tidigare, ett tiotal patruller, men vi kommer att börja tidigarepå eftermiddagarna för att hindra drickandet i tid. Statistiken visar att polisens arbete gett resultat.

Samtidigt som antalet direktförverkanden av alkoholökat från 2 stycken 2006 till 112 stycken förra året har antalet våldsbrott minskat från 61 till 30 under samma period. Antalet stöld- och skadegörelsebrott har minskat från 139 stycken 2006 till 42 stycken förra året. Inför och under festivalen skersamverkan på bred front med samtliga aktörer som är engagerade i festivalen. - Vi har alltid haft ett gott samarbete med polisen, säger Leif Boström från festivalkommittén och får medhåll av Petra Hinterthaner som bland annatberömmer festivalens satsning på "Drogfri exit".

- Vi vill uppmärksamma de skötsamma ungdomarna, säger Leif Boström. Demedverkande aktörerna delger varandra sina mål för arbetet under festivalen. - Från polisens sida är ett mål att alla ska vara nöjda med det bemötande de får av oss. Vi har tagit fasta på Polisens värdegrund som säger att vi ska vara tillgängliga, engagerade och effektiva. Det innebär bland annat att vi ska kliva ur bilarna och finnas till hands för festivalbesökarna så att alla ska känna sig trygga, säger Petra Hinterthaner.

* * * * * * * * * * *
Vänliga hälsningar Anna-Lena Jonsson Informatör
Polismyndigheten i Norrbotten
Box 50135, 973 24 Luleå
Tel: 010-568 35 31
Mobil: 070-252 56 73
E-post: anna-lena-m.jonsson@polisen.se