AFS Interkulturell Utbildning.

TIDIGARE SVERIGE-AMBASSADÖR NY STYRELSELEDAMOT I AFS INTERNATIONAL

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 16:26 CET

Världens största studentutbytesorganisation, AFS Interkulturell Utbildning, har utsett f.d. Sverige-ambassadören Madeleine Ströje Wilkens till ledamot av den internationella styrelsen för verksamheten; AFS Board of Trustees. Madeleine Ströje Wilkens är första svenska kvinna och den fjärde svensken i AFS historia att få detta förtroende.

Madeleine Ströje Wilkens, som nu bor i Karlstad, har tidigare haft flertalet internationella uppdrag och tjänstgjort i Bryssel, New York, Maputo, Stockholm och sedermera som Sveriges ambassadör i Santiago de Chile, Buenos Aires och i Reykjavik. Hon har även jobbat för FN i Nairobi och Santiago de Chile och har övervakat valprocesser i tio länder, bl.a. som chef för en mission i Uzbekistan.

Madeleine har själv upplevt ett skolår utomlands med AFS och säger:
– Jag hävdar att AFS-tiden gav mig de tre viktigaste insikterna i mitt liv; respekt, förståelse och intresse för andra kulturer. Det var mina upplevelser och erfarenheter under AFS-året som senare fick mig att välja yrkesbana och som så småningom ledde till uppdrag för UD, FN och andra internationella organisationer. Det internationella utbytet inom AFS har berikat mig under större delen av mitt liv och gett mig ett personligt kontaktnät av internationellt engagerade volontärer och vänner, ungdomar som vuxna, i 50-talet länder.

Om AFS betydelse och arbete framhåller Madeleine:
– Behovet av att skapa kontakter mellan olika kulturer och religioner har ökat i globaliseringens värd. Ett av de förnämsta sätten att uppnå interkulturell förståelse och tolerans är att bo som familjemedlem i ett främmande land och där delta i vardagslivet, i hemmet och i skolan. Det finns inget effektivare – eller snabbare – sätt att övervinna stereotyp-tänkande och uppdelningar i ”vi” och ”dem”.

Board of Trustees är högsta rådgivande och beslutande instans för organisationen AFS. Senaste svensk som innehade en styrelsepost var förre riksbankschefen Lars Heikensten som satt 1998-2001. Styrelsemedlemmarna representerar inte sitt land utan blir valda utifrån personliga kvalifikationer.

AFS nuvarande styrelseordförande är Brian Atwood, som bl.a. var chef för USAID under president Clinton.

För vidare info eller önskan om kontakt med styrelserepresentanterna, vänligen kontakta AFS Sveriges kontorschef Marit Grönskei på tel 08-55694930 eller gå till webben;

www.afs.org eller www.afs.se

AFS Interkulturell Utbildning är en internationellt verkande, politiskt obunden och ideell organisation som erbjuder ungdomar interkulturellt lärande och erfarenheter genom studentutbytes- och volontärprogram över hela jordklotet. Grundsyftet med verksamheten är att bidra till utvecklingen av en mer tolerant och fredlig värld, där bl.a. närhet, kunskap, harmoni och respekt för olikheter är vägledande värderingar. AFS bedriver idag verksamhet med lokala enheter i fler än 50 länder och har verkat i Sverige sedan 1948.