Creative Antibiotics

Tidigare VD:n för AstraZeneca India till Innate Pharmaceuticals styrelse

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 09:28 CEST

Innate Pharmaceuticals valkommitté föreslår att Kumud Sampath och Ingemar Kihlström väljs till nya styrelseledamöter. Båda har lång erfarenhet av operativ verksamhet inom läkemedels- och bioteknikindustrin.

Innate Pharmaceuticals har genom samarbete med framstående akademiska forskargrupper i Europa och USA skaffat sig grundläggande kunskaper om virulensblockerares effekter på bakterier inom flera sjukdomsområden. Denna kunskapsbas ska nu utnyttjas för att utveckla läkemedel och söka partners för produkt- och marknadsutveckling.

I den nya fas som bolaget nu står inför föreslås styrelsen förstärkas med två nya ledamöter.

Kumud Sampath, född 1958, är född och uppväxt i Indien och har bl.a. en managementutbildning vid International Management Development (IMD) i Schweiz. Hon har en lång karriär bakom sig inom Astra och AstraZeneca i Bangalore i Indien och hon var VD för AstraZeneca India åren 2000-2005. Därefter var hon viceVD för det amerikanska bolaget United States Pharmacopeia India.

Genom samarbetsavtalet med Syngene International i Bangalore kommer Innates forsknings- och kliniska verksamhet i Indien successivt att öka. Kumud Sampaths deltagande i styrelsearbetet ger styrelsen unika möjligheter att självständigt följa utvecklingen.

Ingemar Kihlström, född 1952, har tjänstgjort som forskare vid Uppsala universitet och inom läkemedelsföretagen Astra och Pharmacia. Han har bl.a. varit verksam som toxikolog och ansvarig för utvärdering av läkemedelskandidaters säkerhet. Ingemar Kihlström har också arbetat som läkemedelsanalytiker. Numera är han strategisk rådgivare inom Life Science och han är styrelsemedlem i flera bioteknikföretag, bl.a. Artimplant AB och Medivir AB.

Nuvarande styrelseledamöter Peter Sjöstrand, Hans Sievertsson och Kjell Strandberg har avböjt återval.

Innate Pharmaceuticals ordinarie bolagsstämma hålls den 30 oktober 2008 i Umeå.


För mer information, vänligen kontakta
Sune Rosell, MD, VD Innate Pharmaceuticals AB,
på telefon 090-13 66 50
eller 070-557 22 00.
E-post: info@innate.se.
Hemsida: www.innate.se.


Innate Pharmaceuticals AB (publ) bildades år 2000 för att kommersialisera världsledande forskning vid Umeå universitet och Karolinska Institutet i Stockholm. Bolaget har utvecklat och patentsökt ett antal kemiska substanser mot bakteriella infektioner, så kallade virulensblockerande medel. Substanserna blockerar vissa bakteriers förmåga att framkalla sjukdom utan att förgöra dem. Om bakterier avväpnas på detta sätt istället för att förgöras minskar risken för att bakterier utvecklar motståndskraft mot läkemedel.