Enlight AB

Tidigareläggning av offentliggörande av Delårsrapport Januari - September 2008

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 09:55 CEST

Styrelsen i Enlight International AB (publ) ("Enlight") har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av Delårsraporten avseende perioden januari - september 2008 till fredagen den 24 oktober 2008 istället för den 29 oktober 2008 som tidigare meddelats. Skälet är att styrelsen vill offentliggöra rapporten före den extra bolagsstämman den 27 oktober 2008 till vilken kallelse redan har skickats ut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
  • Erik Hult, VD Enlight International AB, 08-790 39 00
  • Om Enlight International AB (publ) Enlight är en ledande leverantör av globala lösningar och konsulttjänster för test och certifiering. Lösningarna gör att kunder kan säkerställa att deras medarbetare, partners och kunder har den kunskap de behöver för att nå sina mål. Enlight arbetar med bolag över hela världen och alla delar av den offentliga sektorn. Vidare levererar tusentals skolor, utbildningsinstitutioner och testcenter ca 1 miljon tester varje år online med hjälp av Enlight, och bolagets lösningar används i alla världsdelar. Bolaget bildades 1993 och är listat på First North. Enlight har kontor i Sverige och Storbritannien, och partners på andra marknader. Enlights Certified Adviser på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550.