Nordens välfärdscenter

Tidigt stöd till familjer kan bli bättre

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2012 12:00 CEST

Det lönar sig för samhället att i ett tidigt skede ge stöd till barn och föräldrar. Det finns dessutom utrymme att ytterligare höja kvalitén.
Det framgår av några av inslagen i konferensen ”Nordens Barn – Tidiga insatser för familjer” som äger rum i Stockholm den 3 och 4 december. Konferensen blir avslutningen på projektet ”Tidiga insatser för sårbara familjer” som drivs av Nordens Välfärdscenter.

Både projektet och därmed konferensen har en bred målgrupp. Genom att lyfta fram goda praktiska exempel och koppla samman forskning med praktik, vänder det sig till såväl politiker och andra beslutsfattare som arbetar med utveckling av tjänster, som till praktiker som möter barn och föräldrar i sitt arbete.

Forskningsresultat behöver spridas
Forskarna Anna-Karin Andershed och Henrik Andershed har sammanställt den senaste forskningen kring risk- och skyddsfaktorer. Kunskapen behöver nå ut till fler yrkesgrupper och frivilliga organisationer som möter barn före skolåldern. Under konferensen diskuteras tankar på hur kunskapen kan användas i praktiken.
Då kommer även att presenteras lovande exempel på tidiga insatser som är utvärderade med goda resultat. Avsikten är att sprida kunskapen om dem till så många nordiska miljöer som möjligt som arbetar med familjer och barn.
Ett tredje tema under konferensen rör familjecentraler, som under de senaste åren har vuxit i antal. Deras verksamhet är dock sällan utvärderad och det saknas ofta sammanhängande beskrivningar av arbetssättet. Projektet ”Tidiga insatser för sårbara familjer” pekar på utvecklingsmöjligheter för familjecentralerna och lyfter bl.a. fram goda praktiska exempel på dokumentation och innehåll.

Ungdomars röster hörs
Projektet betonar att det är viktigt att ungdomar själva kommer till tals. Det har visat sig i flera sammanhang att ungdomars förslag kan omvandlas till praktisk politik och leda till förändringar. Under konferensen presenterar ungdomar, som själva befunnit sig i socialt utsatta situationer, förslag på hur samhällets stöd kan bli bättre.

Vill du veta mer om projektet och konferensen?
Maila eller ring till Nino Simic, informatör på Nordens Välfärdscenter:
Mejladress: nino.simic@nordicwelfare.org
Telefon: 0702-211670

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.