RFSL

Tidningen Kom Ut läggs på is

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 09:13 CEST

Kom Ut tar efter nummer 2/2013 ett utgivningsuppehåll som varar resten av året. Om och på vilket sätt tidningen återuppstår efter det är ännu oklart. Anledningen till uppehållet är RFSL:s nedskurna organisationsbidrag.

Efter att i flera år ha fått minskade organisationsbidrag, väljer nu RFSL att låta medlemstidningen Kom Ut göra ett uppehåll i utgivningen under resten av året. Organisationsstödet är de enda pengar RFSL har som kan användas fritt, bland annat till att bedriva politiskt påverkansarbete, arbeta med föreningsdemokrati, medfinansiera andra projekt och ge ut den egna tidningen. I och med 2013 års nedskärningar har styrelsen tvingats besluta att pausa Kom Uts utgivning.

Nivåerna för organisationsbidragen för hbt-organisationer har legat stilla sedan 2005. Allt fler organisationer är med och delar på kakan. Bland dessa organisationer finns bland annat de politiska partiernas hbt-organisationer.

- Sedan 2009 har RFSL:s organisationsbidrag sjunkit från 6,1 miljoner till 3,5 miljoner kronor. Bidragssystemet tar inte hänsyn till omfattningen eller bredden i verksamheten vilket gör att RFSL med sin breda verksamhet missgynnas. Under samma tidsperiod har vårt medlemsantal ökat med 47 procent och det har också startats flera nya avdelningar runtom i landet, säger Ulrika Westerlund, RFSL:s förbundsordförande. 

- Vi har framfört våra synpunkter på det nuvarande systemet för bidragsfördelningen för den ansvariga myndigheten och departementet. Vi hoppas att vi snart kan se en annan utveckling så att den kompetens som byggts upp inom RFSL som organisation tas till vara, avslutar Ulrika Westerlund.

Tidningens chefredaktörer kommenterar beslutet:

- Vi tycker det är tråkigt att tidningen inte kommer ut som vanligt under 2013, men hoppas att komma tillbaka nästa år. Till dess finns allt material från 2010 och framåt samlat på webben tidningenkomut.se.

Chefredaktörerna fortsätter:

- Vi är stolta över vår kvalitativa utlandsbevakning som vi är ensamma om i landet. Under tiden tidningen vilar, finns tyvärr inte samma möjlighet att ta del av de initierade, färgrika skildringar som våra skribenter och fotografer bjuder på från alla kontinenter, säger chefredaktörerna.

Kom Ut är RFSL:s medlemstidning, som funnits sedan 1981. 2008 gjordes tidningen om till magasin och gick från månads- till kvartalsutgivning. 2013 kommer 2 av 4 nummer ut som planerat. Nummer 2 kommer ut den 20 juni och har temat aktivism. Tidningen är den enda icke-kommersiella hbtq-tidningen i landet, med regelbunden utgivning.

Chefredaktörer för Kom Ut är Mathilda Piehl, Malin Nord och Karin Lenke.


RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se