Strålsäkerhetsmyndigheten

Tidningen Strålsäkert - tema moderniseringar

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 14:58 CEST

I dag kom det andra numret av Strålsäkerhetsmyndighetens tidning Strålsäkert. Temat är moderniseringen av kärnkraftverken.
 
De svenska kärnkraftverken måste förbättra säkerheten för att få fortsätta vara i drift. Det kräver Strålsäkerhetsmyndigheten. Eftersom verken också har åldrats behöver de moderniseras, och industrin vill också genomföra åtgärder för att höja effekten från reaktorerna. Sammantaget ställer förändringarna nya krav på både kärnkraftverkens organisation och de anställda. Strålsäkerts tema är just moderniseringarna och Strålsäkerhetsmyndighetens roll som granskande myndighet.

Ur innehållet dessutom:

- Hur mycket strålning får du på ett år?
- Svenska kvinnor som genomgår mammografiundersökningar får minst strålning i hela världen.
- Varför – och på vilken forskning – satsar Strålsäkerhetsmyndigheten varje år 100 miljoner kronor?
- Hur fungerar beredskapen om en olycka med radioaktiva ämnen skulle inträffa?
- Varför ska man radonsanera sin bostad? Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Att mäta radon i bostaden är enkelt och du kan även få bidrag vid en eventuell sanering.

Läs och ladda ner Strålsäkert på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats. Där kan du också anmäla om du kostnadsfritt vill prenumerera på tidningen.

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Uppdraget omfattar både dig som privatperson och som yrkesverksam.

Myndigheten arbetar inom ett mycket brett område: kärnkraft, avveckling av kärnkraft, kärnavfall, transporter av radioaktiva ämnen, sol, solarier, elektromagnetiska fält, laser, radon, kosmisk strålning, beredskap mot händelser och olyckor med strålning, biobränsle samt användning av strålning inom vård, forskning och industri.