Livsmedelsverket

Tidningen Vår Föda läggs ner

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 15:11 CEST

Livsmedelsverket lägger ned tidningen Vår Föda. Det sista numret, nummer 3/4 2008, kommer ut i höst. Anledningen till nedläggningen är att kostnaden är för stor i relation till antalet läsare samt att allt fler besöker och hämtar information från Livsmedelsverkets webbplats.


I oktober utkommer det sista numret av tidningen Vår Föda. Efter att ha gjort en översyn av bland annat prenumerationsutveckling, kostnader och intäkter har Livsmedelsverkets ledningsgrupp beslutat att lägga ned tidningen. Nya medievanor, där allt fler söker information via internet, är också en anledning. I dag når tidningen en liten målgrupp, cirka 2 300 betalande prenumeranter, till en nettokostnad om cirka 350 000 kronor per år.

- Tidningen Vår Föda har fått en förändrad roll under de senaste åren och vår webbplats har i dag rollen som verkets främsta nyhetskanal, säger Inger Andersson, generaldirektör Livsmedelsverket.


Allt fler besöker Livsmedelsverkets webbplats som nu har cirka 5 500 besökare varje dag. Enligt en läsarundersökning är majoriteten av Vår Födas läsare regelbundna besökare på Livsmedelsverkets webbplats redan idag.


Kunskapstidningen Vår Föda grundades 1948 och fyller alltså 60 år i år. Det sista numret, nummer 3/4 2008, innehåller bland annat en tillbakablick över livsmedelsområdet sedan 1948. De prenumeranter som har innestående prenumerationsavgifter kommer naturligtvis att kompenseras för uteblivna nummer.

För ytterligare upplysningar:
Inger Andersson, generaldirektör, tel 0709-24 55 55
Eva Corp, kommunikationschef, tel 0709-24 55 07


Livsmedelsverket arbetar, i konsumenternas intresse, för säkra livsmedel med hög kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor. Livsmedelsverket är en central myndighet för livsmedelsfrågor som sorterar under Jordbruksdepartementet. Livsmedelsverket har cirka 570 anställda, varav cirka 330 på myndigheten i Uppsala.