TU, Tidningsutgivarna

Tidningsutgivarna lockoutar strejkande journalister

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 15:30 CEST

Som svar på den strejk som Journalistförbundet igår varslade om, beslöt Tidningsutgivarna idag att utvidga sitt lockoutvarsel till att omfatta medarbetare som arbetar enbart med webbpublicering.

Journalistförbundet varslade på tisdagen medarbetare som arbetar med webbpublicering på tidningar. Dessa medarbetare ska enligt Journalistförbundets varsel inte publicera, uppdatera eller redigera.

Eftersom en del av dessa medarbetare inte kommer att kunna utföra något arbete, varslas dessa nu av Tidningsutgivarna om lockout.

- Notan ska tas av Journalistförbundet, som i praktiken tar ut dessa webbmedarbetare i strejk. Tidningsföretagen betalar inte lön för medarbetare som inte utför arbete, säger Pär Fagerström, Tidningsutgivarnas ordförande.

- De medarbetare som till följd av Journalistförbundets konfliktåtgärder lägger ner arbetet kl 18, anser Tidningsutgivarna vara uttagna i strejk och får därför löneavdrag efter kl 18.

- Ingen av Tidningsutgivarnas åtgärder försämrar förutsättningarna för utgivning eller publicering. Journalistförbundets åtgärder däremot hotar tidningsutgivning och nyhetspublicering på webben, säger Pär Fagerström.


Tidningsutgivarnas utvidgade lockoutvarsel träder i kraft den 31 augusti kl 17.

Varsel i sin helhet återfinns på www.tu.se


___________________________________________________________________
För ytterligare information

Pär Fagerström, Tidningsutgivarnas ordförande, 073-925 32 59
Bosse Svensson, ordförande förhandlingsdelegation, 0768-16 48 48
Tidningsutgivarna 08/692 40 00