TU, Tidningsutgivarna

Tidningsutgivarna varslar om lockout

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 15:26 CEST

Tidningsutgivarnas styrelse beslöt idag att svara på den partiella strejk som Journalistförbundet utlöst och som kommer att omfatta ett 100-tal dagstidningar över hela landet. Tidningsutgivarna har därför lagt ett varsel som innebär lockout av Journalistförbundets medlemmar på deras lediga dagar. Det är en åtgärd som - till skillnad från Journalistförbundets åtgärder - inte drabbar läsarna eller stör utgivning och publicering av tidningar.

Varslet berör bara journalister på de tidningar där Journalistförbundet har inlett eller varslat om åtgärder.

- Vårt syfte är ett enda, nämligen att förmå Journalistförbundet att dra tillbaka sina konfliktåtgärder och medverka till att skapa realistiska förutsättningar för medlarna att åter dra igång förhandlingarna om ett avtal.

Det säger Pär Fagerström, Tidningsutgivarnas ordförande.

Åtgärden är mycket ovanlig sett till Tidningsutgivarnas historia.

- Det är en tydlig markering av allvaret i situationen när vi snabbt väljer att svara på Journalistförbundet stridsåtgärder genom detta lockoutvarsel. Bakgrunden är att medling pågått sedan 1 mars, Journalistförbundet sagt nej till medlarbud fem gånger och nu utlöst konflikt. Det som behövs är att skapa förutsättningar för medlarna att leda arbetet fram till ett nytt avtal.

Tidningsutgivarnas varsel riktar sig mot Journalistförbundet som organisation. Lockouten stör inte tidningarnas utgivning och drabbar inte läsarna. Varslet innebär att ca 4000 journalister på de tidningar som omfattas av Journalistförbundet konfliktåtgärder nu lockoutas på sina lediga dagar, oftast lördagar och söndagar. Det betyder att det görs avdrag på månadslönen för dessa dagar. Journalist som har semester, är tjänstledig eller sjukskriven undantas från lockout. Varslet träder i kraft torsdag den 30 augusti kl 00.00.

- När Journalistförbundet i fredags först sa nej till medlarnas slutbud och därefter omedelbart inledde sin partiella strejk, tog de också på sig ansvaret för den uppkomna situationen, säger Pär Fagerström, ordförande i Tidningsutgivarna.

- Förhoppningen är att vår skarpa reaktion ska leda till att Journalistförbundet tar sitt ansvar och visar sig beredda att ompröva sin hållning och medverkar till att sluta ett avtal som skapar utvecklingsförutsättningar för tidningsföretagen och tryggar jobben säger Pär Fagerström.


Läs Tidningsutgivarnas varsel i sin helhet, www.tu.se

___________________________________________________________________
För ytterligare information
Pär Fagerström, ordförande Tidningsutgivarna, 023-936 65, 073-925 32 59
Bosse Svensson, ordförande Tidningsutgivarnas förhandlingsdelegation, 0768-16 48 48