Tieto Sweden AB

Tidplan för aktieteckning med stöd av TietoEnators optionsrätter 2000 C och 2000 D

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 15:46 CET

TietoEnator Abp:s styrelse har beslutat att teckningstiden för aktier med stöd av TietoEnators optionsrätter 2000 C skall starta den 22 april 2004 samt att teckningstiden för aktier med stöd av TietoEnators optionsrätter 2000 D skall starta den 21 oktober 2004.

Villkoren för TietoEnators optionslån 2000 publicerades via en börskommuniké den 29 april 2003.

Tidplan för notering på Helsingforsbörsen under år 2004

Tidplan för notering av aktier som tecknats med stöd av optionsrätter 1998 i det finska värdepapperssystemet:

- Aktier som har tecknats fram till och med avstämningsdagen för utdelning kommer att noteras på eller i anslutning till den tredje bankdagen efter avstämningsdagen för utdelning. Om bolagsstämman inte fattar beslut om vinstutdelning kommer aktier som har tecknats fram till och med dagen för bolagsstämman att noteras på eller i anslutning till den tredje bankdagen efter bolagsstämman.
- aktier som har tecknats fram till och med den 31 maj 2004 kommer att noteras den 3 juni 2004 eller i anslutning till detta datum.

Tidplan för notering av aktier som tecknats med stöd av optionsrätter 1999 och 2000 i det finska värdepapperssystemet:

- Aktier som har tecknats fram till och med avstämningsdagen för utdelning kommer att noteras på eller i anslutning till den tredje bankdagen efter avstämningsdagen för utdelning. Om bolagsstämman inte fattar beslut om vinstutdelning kommer aktier som har tecknats fram till och med dagen för bolagsstämman att noteras på eller i anslutning till den tredje bankdagen efter bolagsstämman.
- aktier som har tecknats fram till och med den 31 maj 2004 kommer att noteras den 3 juni 2004 eller i anslutning till detta datum
- aktier som har tecknats fram till och med 2 augusti 2004 kommer att noteras den 5 augusti 2004 eller i anslutning till detta datum
- aktier som har tecknats fram till och med 4 oktober 2004 kommer att noteras den 7 oktober 2004 eller i anslutning till detta datum
- aktier som har tecknats fram till och med 31 december 2004 kommer att noteras den 5 januari 2005 eller i anslutning till detta datum

Tidplan för notering av aktier som tecknats med stöd av optionsrätter 1999 och 2000 i det svenska värdepapperssystemet:

- Aktier som har tecknats fram till och med den 5 mars 2004 kommer att noteras på eller i anslutning till den tredje bankdagen efter avstämningsdagen för utdelning. Om bolagsstämman inte fattar beslut om vinstutdelning kommer aktier som har tecknats fram till och med den 5 mars 2004 att noteras på eller i anslutning till den tredje bankdagen efter bolagsstämman.
- aktier som har tecknats fram till och med den 21 maj 2004 kommer att noteras den 3 juni 2004 eller i anslutning till detta datum
- aktier som har tecknats fram till och med den 23 juli 2004 kommer att noteras den 5 augusti 2004 eller i anslutning till detta datum
- aktier som har tecknats fram till och med den 23 september 2004 kommer att noteras den 7 oktober 2004 eller i anslutning till detta datum
- aktier som har tecknats fram till och med den 31 december 2004 kommer att noteras den 14 januari 2005 eller i anslutning till detta datum