TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Tidplan för genomgångar om astma och högt blodtryck

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 08:51 CET

LFN planerar att fatta beslut i genomgången av läkemedel mot astma, kol och hosta och genomgången av läkemedel mot högt blodtryck under första halvåret 2007.

I genomgången av läkemedel mot astma, kol och hosta kommer vi att skicka ut promemorior med förslag till beslut om enskilda läkemedel och utkast till slutrapport tidigast i början av januari 2007. Beträffande genomgången av läkemedel mot högt blodtryck kommer detta att ske tidigast under mars 2007.

Som framgår av riktlinjerna för genomgången (s. 16-17) får berörda läkemedelsföretag och Landstingens läkemedelsförmånsgrupp ta del av promemorior med förslag till beslut om enskilda läkemedel. Synpunkter på utkast till slutrapport hämtar vi in under hand från berörda företag, Landstingens läkemedelsförmånsgrupp, ett antal myndigheter, LFN:s brukarråd samt berörda handikapp- och pensionärsorganisationer.

Riktlinjerna för genomgången hittar du här:
http://www.lfn.se/LFNTemplates/Page____305.aspx