Umeå kommun

Tidplanen för Rådhusesplanaden förlängs en månad

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2014 12:03 CET

Tekniska nämnden fattade vid mötet den 23 januari beslut om att förlänga tidplanen för Rådhusesplanaden med en månad. På nämndsmötet i februari kommer förslag till program och gestaltning att diskuteras. Om förslaget finner nämndens gillande planeras tekniska nämnden ta beslut om att presentera förslagen för allmänheten. För att sedan vid mötet i mars slutgiltigt besluta program för och utformning av Rådhusesplanaden.


Vid tekniska nämndens möte den 23 januari sammanfattades dialogprocessens insamlingsperiod och de inkomna synpunkterna och nämnden diskuterade resultaten. Resultaten har tidigare redovisats i stadsbiblioteket och finns även att ta del av på kommunens webbplats.

Tekniska nämnden kommer den 20 februari att diskutera det förslag till program för hela Rådhusesplanaden och gestaltningsförslag för etapp 1 som därefter ska presenteras för allmänheten via webbplatsen, för intressenter t ex fastighetsägare och näringsidkare och för media. Den 20 mars ska tekniska nämnden besluta om förslaget. Därefter sker detaljprojektering och byggande av etapp 1 (vår/sommar 2014).

- Det är ett omfattande arbete som måste få ta den tid som behövs. Engagemanget från allmänhet, politiken och andra är stort vilket är positivt och speglar Umeåandan, säger Lasse Jacobsson, ordförande i tekniska nämnden.


Över 800 synpunkter har registrerats under dialogperioden – via webbplatsen, på öppna möten och riktade besök, vilket är långt fler än vad som tidigare kunnat uppnås i andra dialogprojekt. Verktygen har varit öppna för att skriva flera synpunkter flera gånger, så slutsatser gällande representativitet kan inte göras.

- Alla synpunkter är en fantastiskt idébank att utgå från när vi skissar på principer, riktlinjer och användningsområden i parken Rådhusesplanaden och en inspiration för andra projekt i Umeå, säger Carl Arnö, projektchef på Umeå kommun.

Kontakt:
Lasse Jacobson (V)
tekniska nämndens ordförande
090-16 14 04
070-295 14 04
lasse.jacobson@umea.se

Stefan Nordström (M)
tekniska nämndens vice ordförande
070-690 79 39
stefan@nittio5noll9.se

Andreas Lundgren (S)
tekniska nämndens andra vice ordförande
070-533 58 24
andreas.lundgren@umea.se

Carl Arnö
projektchef
Umeå kommun
090-16 13 70
070-5570323
carl.arno@umea.se

Karin Isaksson
park- och gatuchef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Maria Wetterlöv
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 23 12
070-980 11 04
maria.wetterlov@umea.se