Cherry

Tidpunkter för ekonomisk information 2004

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 11:36 CET

Kvartalsrapport, Q4 2003, 2004-02-12

Bokslutskommuniké 2003, 2004-02-12

Distribution av årsredovisning 2003, Vecka 16, 2004

Kvartalsrapport, Q1 2004, 2004-04-29

Bolagsstämma, 2004-05-12

Kvartalsrapport, Q2 2004, 2004-08-26

Kvartalsrapport, Q3 2004, 2004-10-28

Kvartalsrapport, Q4 2004, 2005-02-22

Bokslutskommuniké 2004, 2005-02-22

För mer information, kontakta
Pontus Lindwall, VD och koncernchef, tfn 08-556 967 10, 0708-27 51 55, pontus.lindwall@netentertainment.com
Peter Eidensjö, Ekonomichef CFO, tfn 08-705 96 10, 0709-27 96 14, peter.eidensjo@cherry.se

Cherry i korthet
Cherry är ett svenskt privatägt spelföretag med drygt 2 600 registrerade aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista (CHER B).
Verksamheten är inriktad på Internet-, casino- och automatspel.
Den huvudsakliga spelverksamheten bedrivs på restauranger i Sverige, på fartyg i trafik inom Nordeuropa och i Medelhavet, på spelhallar i Danmark,
i köpcentra i Chile samt via Internetcasinon på en global marknad
Totalt sysselsätter Cherry närmare 700 personer