Utbildningsdepartementet

Tidsbegränsning för sfi utreds

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 13:49 CET


Hur kan en tidsbegränsning för rätten till svenskundervisning för invandrare (sfi) utformas för att förbättra integrationen? Det är huvudfrågan i utredningsdirektiv som regeringen har beslutat om.
Genomströmningen och resultaten i sfi lämnar en del att önska. Enligt Statskontoret har exempelvis mer än var tredje av samtliga nybörjare inte fått något betyg alls tre år efter kursstart. Regeringen menar att sfi ska vara en tidsbegränsad insats, som ska underlätta individens möjligheter att få ett jobb och komma in i samhället i övrigt. Därför ska en särskild utredare undersöka hur en tidsbegränsning ska utformas för att fler nyanlända ska kunna lära sig svenska snabbare.

– Kunskaper i det svenska språket är den enskilt viktigaste faktorn för framgångsrik integration. Den som snabbt lär sig svenska har lättare att få jobb, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Utredaren ska också analysera vad konsekvenserna av en tidsbegränsning blir, både för deltagaren och för anordnaren. I uppdraget ingår även att bedöma effekterna på resultaten och konsekvenserna för den enskildes etablering på arbetsmarknaden.

Eftersom exempelvis utbildningsnivån och språktillhörighet spelar stor roll för resultaten, ska utredaren dessutom föreslå när undantag från tidsbegränsningen kan vara motiverat. Även personer som har läs- och skrivsvårigheter kan behöva längre tid, till exempel dyslektiker.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 december 2010.

Kontakt:
Anna Neuman
Pressekreterare hos
Jan Björklund
08-405 25 03
070-188 65 55