Axess

Tidskriften Axess byter namn och skepnad

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 13:36 CEST

Axess magasinUnder våren och sommaren har en ny layout för tidskriften Axess arbetats fram. Arbetet har styrts av en strävan efter att på flera plan göra tidskriften mer tillgänglig – både med avseende på den omedelbara läsarupplevelsen och beträffande yttre faktorer som distribution, försäljning och marknadsföring.

Textmässigt blir tidskriften mer omfattande än tidigare, och Axess behåller även fortsättningsvis sin kärna, den utredande, fördjupande essän – liksom strävan efter att etablera en mötesplats för akademiska och publicistiska kulturer. Nytt är dock en tydligare profilering mot kulturella ämnen, en större dynamik mellan kortare och längre texter samt fler bilder.

- Kontinuiteten visar sig inte minst i att vi i detta nummer fullföljer den kritiska genomlysning som initierades i förra numret av teoretiska trender inom samhällsvetenskap och humaniora. Om vi i förra numret skärskådade det kluster av tankefigurer som ofta fått beteckningen postmodernistsiska och som fått ett allt starkare fotfäste på universitet och högskolor från 1970-talet och framåt, så fokuserar vi i detta nummer på en specifik utlöpare av denna tanketradition, nämligen den postkoloniala teoribildningen, vars galjonsfigur Edward Said diskuteras i tre temaartiklar, säger Johan Lundberg, chefredaktör Axess magasin.

- Sedan Johan Lundberg tillträdde som chefredaktör har synergierna mellan TV och tidskrift påtagligt ökat liksom tidskriftens upplaga och alltfler positiva läsarreaktioner influtit. Inte minst vårens stora poesidebatt, i vilken Johan Lundberg spelade en tydliggörande roll, har bidragit till att Axess magasin stått i debattens centrum i landets alla dagstidningar, säger Kurt Almqvist, VD Axess Publishing.

Under hösten kommer Johan Lundberg också fortsätta att göra tv-program i Axess TV under vinjetten Var fjortonde dag. Det är ett kulturprogram som utifrån ett subjektivt perspektiv speglar olika fenomen i svenskt kulturliv. Teman under hösten är bland annat multikulturalism, deckarboom och modernismkritik.

För vidare information kontakta:

Johan Lundberg
Chefredaktör Axess magasin
johan.lundberg@axess.se
0703-73 89 80

Kurt Almqvist
VD Axess Publishing
kurt.almqvist@axess.se

Med vänlig hälsning,

Lotta Schlingmann
Informationsansvarig
Axess
Jakobsbergsgatan 2, 6 tr.
SE-111 44 Stockholm
+46 70 600 33 42
+46 8 788 50 65
www.axess.se