Statistiska centralbyrån, SCB

Tidskriften Välfärd nr 1/2012: Utrikes födda kvinnor startar företag i städbranschen

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 10:02 CET

Inför årets kvinnodag har det nya numret av Välfärd flera artiklar om jämställdhet. Du kan läsa att män lägger mer tid nu än för tio år sedan på hushållsarbete, att äldre män är överrepresenterade bland nominerade politiker och om den nya temaingången Jämställdhet på scb.se. Numret innehåller också en artikel om att många utrikes födda kvinnor startar nya företag inom lokalvård.


RUT-avdraget, som gör det möjligt för privatpersoner att ansöka om skattereduktion för hushållsnära tjänster, infördes 2007. Ett syfte med avdraget var att sysselsättningen inom städbranschen skulle öka och sedan 2007 har sysselsättningen inom branschen stigit med 4 procent. Sysselsättningen i branschen ökade dock redan innan 2007. Ökningen består inte bara av anställda, utan antalet företagare har också ökat, särskilt bland utrikes födda kvinnor. Av  950 nya företagare var 63 procent utrikesfödda och  utrikesfödda kvinnor utgjorde nästan 40 procent av samtliga nya företagare i branschen.

Nya företagare efter kön och in- och utrikesfödda 2010

Många av arbetstillfällena inom lokalvård finns i de mer befolkningsrika regionerna. Det har också till stor del varit i dessa områden som ökningen av förvärvsarbetande varit störst sedan 2007. Under det senaste decenniet har antalet arbetstillfällen i lokalvård nästan fördubblats i de kommuner som ligger i nära anslutning till de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Många nya företag i städbranschen

Fler artiklar i Välfärd nr 1/2012

  • Mäns hushållsarbete ökar – men kvinnorna gör fortfarande mest hemma
  • Vart tar tiden vägen?
  • Fler äldre män bland valda än bland väljare
  • Ojämn fördelning av makten
  • Stor utmaning på framtidens arbetsmarknad
  • Ny avgift för utländska högskolestudenter: Många avstår sin plats
  • Vanligast att hon flyttar in hos honom
  • Namnen lever vidare
  • Att förlora ett litet barn
  • Statistikskolan: Koll på risk för biasStatistikansvarig myndighet och producent

SCB, Statistiska centralbyrån
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 948 12

Förfrågningar

Maria Håkansson (sysselsättning i städbranschen)
Tfn 019-17 66 82
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Alexandra Kopf Axelman (hela tidningen)
Tfn 08-506 943 51
E-post fornamn.kopf.axelman@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.