Statistiska centralbyrån, SCB

Tidskriften Välfärd nr 1/2013: Utrikes födda riskerar låga pensioner

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2013 09:56 CET

Utrikes födda i pensionsåldern har lägre inkomster än äldre som är födda i Sverige. Inkomstskillnaderna kan dessutom komma att öka. En anledning till detta är att utrikes födda som invandrar idag har ett lägre arbetsmarknadsdeltagande än tidigare.

Utrikes födda som är 65 år och äldre har lägre inkomster än äldre som är födda i Sverige. Skillnaderna kan till viss del förklaras av att utrikes födda som invandrat senare i livet inte haft möjlighet till ett helt yrkesliv i Sverige. Ju äldre man var då man invandrade till Sverige desto lägre är inkomsten som pensionär.

I framtiden kan dessa skillnader öka. En orsak till detta är att utrikes födda som invandrar idag har ett lägre arbetskraftsdeltagande än tidigare. De utrikes födda som idag är i pensionsåldern har i stor utsträckning kommit till Sverige som arbetskraftsinvandrare från något land i Europa. Framtidens utrikes födda äldre har i större utsträckning invandrat som flykting- eller anhöriginvandrare från länder utanför Europa, grupper som har ett lägre arbetsmarknadsdeltagande. Det kan komma att påverka deras inkomster som pensionärer.

Ett annat skäl till att inkomstskillnaderna mellan inrikes och utrikes födda kan öka är pensionssystemet. I det nya systemet har alla yrkesverksamma år betydelse för pensionens storlek. Det kan få stor betydelse för utrikes födda som har svagare anknytning till arbetsmarknaden och som kanske inte varit i Sverige alla sina yrkesverksamma år.

Läs artikeln

Lägre inkomster bland utrikes födda äldre

Nettoinkomst per månad för inrikes och utrikes födda kvinnor och män 65 år och äldre. År 2010. Median.

Barn efter 40 vanligare förr

I detta nummer av Välfärd tar vi även upp att fler kvinnor får barn efter 40 års ålder. Men trots att barnafödandet bland kvinnor 40 år och äldre har ökat de senaste 30 åren så är det betydligt ovanligare att få barn efter 40 idag än det var förr i tiden. I slutet av 1800-talet var 12 procent av barnaföderskorna över 40 år – motsvarande siffra 2011 var 4 procent.

Läs artikeln

Städernas växtvärk ger fler småorter

Antalet småorter, det vill säga områden med 50–199 invånare, har vuxit de senaste åren. Men tvärtom vad man kanske kan tro bildas småorter ofta i närheten av större städer, som ett resultat av befolkningsökningen. I områden där befolkningen växer, skapas också nya bostadsområden. I artikeln får du veta var de nya småorterna bildas och var småorter försvinner.

Läs artikeln

Kvinnor bäst på valdeltagande

För hundra år sedan fick kvinnor inte rösta i allmänna val i Sverige. När möjligheten infördes 1921 röstade kvinnor i lägre grad än män, men under de årtionden som följde minskade skillnaderna kraftigt. Vi visar hur utvecklingen har sett ut och att kvinnor idag röstar i större utsträckning än män.

Läs artikeln

Här är fler artiklar i Välfärd 1/2013:

Nästa publiceringstillfälle

Välfärd 2/2013 publiceras 2013-05-27.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Statistiska centralbyrån
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 948 12

Förfrågningar

Alexandra Kopf Axelman
Tfn 08-506 943 51
E-post alexandra.kopf.axelman@scb.se