Statistiska centralbyrån, SCB

Tidskriften Välfärd nr 3/2012: Svensken 5 kilo tyngre på 20 år

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 09:34 CEST

Sedan slutet på 80-talet har genomsnittssvensken blivit ungefär fem kilo tyngre. Andelen överviktiga eller feta har ökat markant och nu är drygt hälften av männen och fyra av tio kvinnor överviktiga eller feta.


Om man bara tittar på andelen feta, det vill säga de som har ett BMI på minst 30, så har den gruppen ökat från 5 till 11 procent sedan 1988/89. Det visar Undersökningarna av levnadsförhållanden som SCB gör. Den nya statistiken hittar du på vår webbplats.

Undersökningarna av levnadsförhållanden

I artikeln kan du också läsa om i vilka grupper som andelen överviktiga eller feta har ökat mest.

Vi växer på bredden (pdf)

Vanligare att män är överviktiga eller feta
Andel överviktiga eller feta efter ålder och kön 2010/11, procent

Befolkningen växer allt snabbare

I detta nummer av Välfärd belyser vi även befolkningsförändringarna och vilka konsekvenser som följer på det. Bland annat förklarar vi vad som ligger bakom den ökande medellivslängden och presenterar prognoser för hur länge vi förväntas leva i framtiden.

Vi har också tagit fram siffror på vad den allt äldre befolkningen får för konsekvenser för försörjningsbördan. Vi undersöker vilka grupper som kan arbeta mer för att vi ska kunna upprätthålla välfärden framöver.

Könet styr val om tredje barnet

Det är vanligare att få ett tredje barn om de två första barnen har samma kön. Bland kvinnor födda i Sverige är det dessutom vanligare att skaffa fler barn om de två första är pojkar.

Könet påverkar val om tredje barn (pdf)

Här är fler artiklar i Välfärd 3/2012:Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Statistiska centralbyrån
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 948 12

Förfrågningar

Alexandra Kopf Axelman
Tfn 08-506 943 51
E-post alexandra.kopf.axelman@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.