Statistiska centralbyrån, SCB

Tidskriften Välfärd nr 4, 2009: Självmord vanligast bland äldre män

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 09:49 CET

Mellan 1 400 och 1 500 personer tar sitt liv i Sverige varje år. Enligt en artikel i det senaste numret av SCB:s tidskrift Välfärd, är äldre män kraftigt överrepresenterade. Depressioner eller kroppsliga sjukdomar är de vanligaste orsakerna till äldres självmord.

Ett självmord är alltid en tragedi. I allmänhet tycker vi nog att tragedin är större ju yngre den som tagit sitt liv är och ofta får självmord bland unga stor uppmärksamhet. Samtidigt visar Socialstyrelsens dödorsaksregister att självmordstalet (antalet självmord per 100 000 invånare) bland äldre män (65+) är mer än 40 procent högre, än bland män under 65, och tre gånger så högt som bland kvinnor. Högst är självmordstalet för män över 85 år.

Självmorden har minskat sedan 1970-talet

Sett över en 30-årsperiod har självmordstalen i Sverige minskat både bland kvinnor och bland män. Minskningen har skett i alla åldrar men den har inte varit lika kraftig bland de unga och de äldsta som i grupperna däremellan. Det senaste årtiondet finns en tendens till svag ökning för självmord bland unga (15-24 år), i synnerhet bland kvinnorna.

Läs hela artikeln

I det aktuella numret av Välfärd kan du också bland annat läsa om att växelvis boende ökar bland skilsmässobarn, att familjeband är en vanlig orsak till invandring och att många gör studieuppehåll efter gymnasiet.

Läs hela tidskriften Välfärd

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Prognosinstitutet
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 947 72

 

Förfrågningar

Henrik Nordin (Artikeln om självmord)
Tfn 075-247 34 58
E-post henrik.nordin@socialstyrelsen.se

Alexandra Kopf Axelman (Hela tidsktiften)

Tfn 08-506 943 51
E-post alexandra.kopf.axelman@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.