Västtrafik

Tidtabellsskifte i Göteborgs stadstrafik 13 december 2009

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 11:47 CET

Fler och mer från den 13 december. Så kan kollektivtrafikens nya årstidtabeller i Göteborgs stadstrafik sammanfattas. – Trots ett kärvt konjunkturläge satsar vi på mer trafik och smarta linjedragningar, allt för att tillgodose resenärernas önskemål och närma oss målet om ett fördubblat resande, säger Hugo Lepik, affärsområdeschef på Västtrafik.
Från 13 december gäller nya tidtabeller för kollektivtrafiken i hela Västtrafikområdet. Datumet är nytt för i år och satt för att harmoniera med tidtabellsskiftet för tågtrafiken i Europa. I Göteborgs stadstrafik får samtliga linjer nya tidtabeller och många linjer får tätare turer. På Hisingen startar en helt ny busslinje, linje 33. I och med förändringarna i samband med tidtabellsskiftet ökar kollektivtrafiken i Göteborgs stadstrafik med ett par procent.
– Målet om ett fördubblat resande och den aviserade trängselskatten i Göteborg gör att vi måste rusta för att kunna ta emot ett ökat resande, säger Hugo Lepik. Det gör vi bland annat genom att vara lyhörda för resenärernas önskemål och att samarbeta med olika parter till exempel som i fallet med linje 33.
Den nya linjen på Hisingen är en del i EU-projektet Tillväxt Biskopsgården och ett resultat av de önskemål som länge funnits om att förbättra Biskopsgårdens förbindelser med intilliggande stadsdelar.
Information till resenärerna
För linjer med ändrade linjesträckningar kommer anslag att sättas upp på hållplatserna. Resenärer med registrerade Västtrafikkort har fått information om förändringarna via mejl eller brev. Dessutom kommer resenärerna uppmärksammas på tidtabellsskiftet via annonser och fönsterskyltar ombord på fordonen. De nya tidtabellerna finns att läsa i sin helhet på Västtrafiks hemsida.
Fakta
Några av de viktigaste förändringarna från den 13 december 2009 är:
• Linje 16: Ökad inflyttning på Norra Älvstranden kräver ökad trafik. Under två eftermiddagstimmar förlängs ett antal förstärkningsturer i båda riktningarna mellan Lindholmen och Centralstationen så att de i stället går mellan Eketrägatan och Brunnsparken.  
• Linje 31: Linjen vänder måndag–fredag vid Hjalmar Brantingsplatsen. För resor till Backa industriområde hänvisas till linje 47 och för resor till Bällskär till linje 40. Båda dessa linjer får tätare turer.
• Linje 40: Linjen får tätare turer men vänder vid Hjalmar Brantingsplatsen där det finns många möjliga linjer för fortsatt resa till city.
• Linje 43: Linjen får turer fram till kl 22 och fler turer runt Gerrebacka.
• Linje 63: Ny linjesträckning och tätare turer som passar Kungsbackapendeln. Under högtrafik förlängs linjen från Centralstationen till Partihallarna via Postterminalen, vilket ger detta område, som idag inte har någon kollektivtrafik, en bussförbindelse.
• Linje 91: Bussarna har varit fullsatta i högtrafik. Nu får linjen tätare turer förmiddag och eftermiddag.
För mer information:

Hugo Lepik, affärsområdeschef för Göteborgs stadstrafik, 031-62 92 43
Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99
Samtliga tidtabeller finns att läsa på www.vasttrafik.se


Västtrafik finns till för alla som reser kollektivt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och lokalkontor finns i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 200 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs en halv miljon resor med våra 2 300 fordon, vilket motsvarar 24 000 mil.

VÄSTTRAFIK AB, Box 123, 541 23 Skövde. Besöksadress: Stationsgatan, Resecentrum. Tel: 0500-46 44 00 Fax: 0500-48 91 48. Styrelsens säte: Skövde, org.nr. 556558-5873, www.vasttrafik.se
Avsluta prenumerationen