Tieto Sweden AB

TietoEnator återköper aktier för det aktiebaserade incitamentsprogrammet

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:15 CEST

TietoEnator Abp Börsmeddelande 27.4.2006, kl 8.15

TietoEnators styrelse har beslutat att inleda ett program för återköp av aktier baserat på det bemyndigande som gavs av bolagsstämman den 23 mars 2006. Syftet är att säkerställa kostnaderna för det treåriga aktiebaserade incitamentsprogram som styrelsen beslutade om i december 2005.

Som mest kommer 15 miljoner euro att användas för återköp av maximalt 500 000 aktier. Värdet av de 500 000 aktierna täcker maximalt antal aktier och skatter, samt skatterelaterade utgifter som kan förekomma i programmet under hela treårsperioden. Allokeringen av aktier i incitamentsprogrammet baseras på uppnåelsen av vissa finansiella mål. De aktier av de återköpta aktierna som inte utnyttjas, kommer att annulleras.

Aktierna återköps genom handel på Helsingfors-börsen till det marknadspris som gäller den aktuella handelsdagen. De dagliga transaktionerna offentliggörs i ett börsmeddelande enligt Helsingfors-börsens regler. Den dagliga köpesumman kommer maximalt att uppgå till 25 procent av den genomsnittliga dagliga handelsvolymen under mars månad. Återköpen inleds tidigast den 2 maj 2006 och avslutas senast den 30 juni 2006.

För ytterligare information, kontakta:
Timo Salmela, CFO, TietoEnator, tel. +358 9 862 62213, +358 400 434 974,
timo.salmela@tietoenator.com
Päivi Lindqvist, SVP, Communications and IR, TietoEnator, tel. +358 9 862 63276,
+358 40 708 5351, paivi.lindqvist@tietoenator.com.TIETOENATOR ABP

DISTRIBUTION
Helsinki Stock Exchange
Stockholmsbörsen
Centrala media


TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom ett av Europas största IT-konsultföretag. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har över 15 000 specialister i över 25 länder.
www.tietoenator.com