Tieto Sweden AB

TietoEnator Abp ansöker om notering av optionsrätter 2002 A på Helsingfors Börs

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 17:02 CEST

TietoEnator Abp Börsanmälan 18.10.2005 kl 18.00 EET


TietoEnator Abp:s bolagsstämma beslutade den 21 mars 2002 att erbjuda 1.800.000 vederlagsfria optionsrätter för teckning av anställda och ledning i TietoEnator Abp och dess hel- och majoritetsägda dotterbolag samt av ett av bolagets helägda dotterbolag. Villkoren för optionsrätterna publicerades via ett börsmeddelande den 14 februari 2002. De optionsrätter som givits ut innebär att totalt 1.800.000 aktier i bolaget kan komma att tecknas. Av de 1.800.000 utgivna optionsrätterna allokerade TietoEnators styrelse 500.000 optionsrätter markerade med beteckningen 2002 A till cirka 500 anställda.

TietoEnator Abp:s styrelse har beslutat att ansöka om notering av optionsrätter 2002 A på Helsingfors Börs från och med den 1 december 2005.

Teckningstiden för optionsrätter 2002 A inleds den 1 december 2005 och upphör den 30 juni 2009. Varje optionsrätt 2002 A berättigar innehavaren att teckna en (1) aktie i TietoEnator Abp. Varje akties bokföringsmässiga motvärde är en (1) euro. Till följd av teckningen med optionsrätter 2002 A kan antalet aktier i TietoEnator öka med högst 500.000 nya aktier. Aktierna betalas vid teckningen. Teckningspriset är 24,23 euro per aktie. Från aktiernas teckningspris skall dras av den utdelning som skett före aktieteckningen per avstämningsdagen för utdelningen. Dock skall teckningspriset alltid vara minst lika med aktiens motvärde.

TietoEnators styrelse har beslutat att teckningen skall äga rum hos HSH Gudme Corporate Finance Oy, Södra kajen 12, 00130 Helsingfors, Finland, www.merkinta.hshgudme.fi genom betalning av teckningspriset.

Aktier som har tecknats med optionsrätter 2002 A fram till och med den 12 december 2005 kommer att noteras omkring den 19 december 2005. Tidplanen för noteringar som skall ske under år 2006 annonseras vid en senare tidpunkt.TIETOENATOR ABP


DISTRIBUTION
Helsingfors Börs
Stockholmsbörsen
Centrala media