Tieto Sweden AB

TietoEnator Abp:s styrelse föreslår en extra utdelning om 0,50 EUR per aktie

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 08:37 CEST

TietoEnator Abp Börsmeddelande 20.10.2004, kl 8.00

TietoEnator Abp:s styrelse beslutade vid sitt möte den 19 oktober 2004 att sammankalla en extraordinarie bolagsstämma torsdagen den 25 november 2004.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman utöver utdelningen som beslutades vid ordinarie bolagsstämman den 18 mars 2004, beslutar om att dela ut en utdelning på 0,50 EUR per aktie för räkenskapsperioden som avslutades den 31 december 2003.

Den föreslagna tilläggsutdelningen skall betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen, den 30 november 2004, är registrerade i bolagets aktieägarförteckning vilken upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab eller i VPC AB:s register. Tilläggsutdelningen föreslås betalas ut från och med den 14 december 2004.

TietoEnators kassa har ökat väsentligt under 2004 som en följd av avyttringen av minoritetsposten i affärsområdet Resource Management och de finska fastigheterna. Efter den extra utdelningen om totalt 39 MEUR täcker kvarvarande likvida medel, ett starkt kassaflöde från verksamheten, samt befintliga kreditfaciliteter och företagscertifikat motsvarande mer än 400 miljoner EUR, finansieringen av alla investeringar som kan komma att ske i en nära framtid.


Kista den 19 oktober 2004
TietoEnator Abp
Styrelsen

TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare 14 000 experter i över 20 länder.
www.tietoenator.com

TIETOENATOR ABP

DISTRIBUTION
Helsingfors Börs
Stockholmsbörsen
Centrala media