Tieto Sweden AB

TietoEnator: Ändring i högsta ledningen

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 08:41 CET

TietoEnator Abp Börsmeddelande 2.3.2006, kl 9.00 EET
Juhani Strömberg, Senior Vice President, Strategic Offering och medlem i koncernledningen, har beslutat att lämna företaget för nya utmaningar utanför TietoEnator från och med den 1 april 2006. Juhani Strömbergs ansvarsområden kommer att tas över av Timo Salmela, Senior Vice President och finansdirektör samt av Pekka Viljakainen, Senior Vice President, Strategic Customer Operations.

Pentti Heikkinen, TietoEnators verkställande direktör, säger: "Å hela TietoEnators vägnar vill jag tacka Juhani Strömberg för hans trettio år inom företaget och önska honom lycka till hans framtida utmaningar."


För ytterligare information, kontakta:
Pentti Heikkinen, President and CEO, tel. +358 9 862 63020, +358 400 438 611TIETOENATOR ABP

DISTRIBUTION
Helsinki Stock Exchange
Stockholmsbörsen
Centrala media


TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom ett av Europas största IT-konsultföretag. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har över 15 000 specialister i över 25 länder.
www.tietoenator.com