Tieto Sweden AB

TietoEnator avhänder sig aktieinnehav i TietoEnator Libraries Oy

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 11:04 CET

TietoEnator Abp Meddelande 27.2.2007, kl 12.00 AM EET


TietoEnator avhänder sig sitt aktieinnehav i TietoEnator Libraries Oy till AXIELL bibliotek AB. Affären är ett led i processen som inleddes i september 2005 då TietoEnator och AXIELL bibliotek etablerade ett joint venture. Avhändandet stöder TietoEnators strategi att fokusera på utvalda vertikala industrier.

Med över 200 bibliotek som kunder, som servar ungefär 2,5 miljoner människor, är TietoEnator Libraries Oy den ledande IT-leverantören till bibliotek i Finland. Företaget har 29 anställda och är en pionjär inom implementering av Internetbaserade och mobila bibliotekslösningar som stöder elektroniska tjänster via Internet. TietoEnator Libraries Oys omsättning 2006 var 2,4 MEUR. Affären slutförs den 1 april 2007 då namnet också ändras till Ab AXIELL kirjastot Oy.

Affären förbättrar både de anställdas och bibliotekskundernas internationella nätverkande och ökar deras möjligheter att tillämpa kunskap och idéer över landgränserna. Kunderna kommer dessutom att dra fördel av starkare utveckling eftersom styrkorna i Sverige och Danmark kommer att slås samman med utvecklingen i Finland.

Juhani Kaisanlahti, styrelseordförande för TietoEnator Libraries Oy, säger: "Möjligheterna att utveckla nya IT-lösningar förbättras konstant. Vi anser att det är effektivare att centralisera kompetenserna och därmed förbättra bibliotekens möjligheter inför framtida utmaningar. Jag är övertygad om att AXIELLs fokus enbart på biblioteksmarknaden gör dem till en internationell leverantör som kan ge biblioteken kostnadseffektiv service och till en utmärkt partner även för de finska biblioteken."

Jerk Sintorn, vd för AXIELL bibliotek AB säger: "Ökad utveckling, som är snabbare, mer avancerad och mer målinriktad, är en stor utmaning för alla företag. Men i Norden är de inhemska biblioteksmarknaderna för små för att kunna klara kostnaderna för den nödvändiga utvecklingen i det långa loppet. Därför är det ett bra drag att förena TietoEnator Libraries Oy och AXIELL, så att de nordiska biblioteken kan behålla sin exceptionella position bland världens bibliotek när det gäller tillgänglighet, utnyttjande och effektivitet. AXIELL kommer att fortsätta hjälpa de nordiska biblioteken i deras mission att bli en av hörnstenarna vid uppbyggandet av den nya digitala världen."

För ytterligare information, kontakta:
Juhani Kaisanlahti, Deputy President, TietoEnator Healthcare & Welfare, tel. +358 400 643 371
Jerk Sintorn, vd, AXIELL bibliotek AB, tel. +46 317 10 29 51.


TIETOENATOR ABP

DISTRIBUTION
Centrala media


TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom ett av Europas största IT-konsultföretag. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har cirka 16 000 specialister i nästan 30 länder.
www.tietoenator.comAXIELL bibliotek är den ledande leverantören av IT- system och -tjänster till biblioteken i Norden - och är dessutom ett av de ledande tio företagen i världen inom denna bransch. Företaget har biblioteken som sin enda målgrupp och fokuserar på utveckling av bibliotekssystem. AXIELL utvecklar tekniskt avancerade bibliotekssystem i nära samarbete med kunderna. Mer än 700 bibliotek i Norden använder AXIELLs system. Förutom bibliotekssystem säljer AXIELL även RFID och självbetjäningsautomater till bibliotek i samarbete med Bibliotheca Nordic A/S. AXIELL har 90 anställda i Danmark och Sverige.
www.axiell.com