Tieto Sweden AB

TietoEnator: Bo Harald utsedd till chef för ny konsultenhet, Executive Advisors

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 10:32 CEST


TietoEnator Abp Börsmeddelande 28.10.2005, kl 11.30 EET 1 (1)


Som ett led i TietoEnators globaliseringsstrategi har koncernen beslutat att inrätta en ny konsultenhet, Executive Advisors. Enheten kommer att ledas av Bo Harald som för närvarande är chef för Nordeas elektroniska bank- och betalningstjänster. Bo Harald är internationellt känd som en föregångare inom e-bankverksamhet och som utvecklare av e-handelstjänster. Bo Harald tillträder sin nya befattning hos TietoEnator den 1 januari 2006 och kommer att rapportera till Pekka Viljakainen som är ansvarig för Strategic Customer Management.

Executive Advisors kommer att erbjuda TietoEnators internationellt växande kundportfölj konsult- och rådgivningstjänster för digitalisering av affärsverksamheter. Enheten kommer att ha ett nära samarbete med TietoEnators branschinriktade verksamheter och den branschoberoende enheten Digital Innovations. Personalen kommer att bestå av erfarna managementkonsulter med särskild kompetens inom digitalisering av affärsverksamheter. Enheten kommer att vara baserad i de olika länder där TietoEnator är verksamt.

- Executive Advisors ska fungera som managementkonsult till kunderna i projekt där den industrialiserade tjänsteproduktionen kommer att ge betydande konkurrensfördelar för våra kunder, säger Pekka Viljakainen.

- I och med TietoEnators ställning som Europas ledande leverantör av FoU-tjänster till telekomsektorn och som specialist inom digitalisering av banktjänster, har vi ett fantastiskt utgångsläge inför uppgiften. Jag är mycket glad över Bo Haralds beslut att arbeta med oss för att sprida detta budskap till vår snabbt växande portfölj av internationella kunder, fortsätter Pekka Viljakainen.

- Moderna IT-lösningar spelar en nyckelroll i dagens läge, när kunderna vill ha lösningar som höjer nivån på deras tjänster och gör processerna mer kostnadseffektiva. Jag har följt TietoEnators kompetensutveckling under ett antal år och jag är väldigt entusiastisk över möjligheten att delta i nästa steg i denna framgångshistoria, säger Bo Harald.


För ytterligare information, kontakta:

Pekka Viljakainen, chef, TietoEnator Strategic Customer Management,
tel. +358 (0)2072 66311
Pentti Heikkinen, COO, TietoEnator,
tel. +358 9 8626 3020, +358 400 438 61


TIETOENATOR ABP

DISTRIBUTION
Helsinki Stock Exchange
Stockholmsbörsen
Centrala media


TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare 15 000 experter i över 20 länder.
www.tietoenator.com