Tieto Sweden AB

TietoEnator centraliserar sin interna Service Desk

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 11:44 CEST

TietoEnator Abp Meddelande 28.8.2007 kl 12.30

TietoEnator tar nästa steg på den utstakade vägen för internationalisering och intern effektivitet. Företagets interna ICT-support, kallad Service Desk, som nu är i drift i Sverige, Finland, Norge och Belgien, kommer att centraliseras till Ostrava, Tjeckien. Beslutet påverkar arbetet för ca 40 Service Desk-anställda i dessa länder och en process för att minimera inverkan på personalen pågår.

Centraliseringen kommer att ske i faser och överföringsperioden kommer att börja den 1 september 2007. Den kommer att vara slutförd i slutet av mars 2008. Detta beslut har ingen inverkan på TietoEnators externa kunder.

Service Desk i Tjeckien kommer att betjäna TietoEnators anställda i samtliga 30 verksamhetsländer. Supporten kommer att vara tillgänglig 24 timmar om dygnet alla dagar i veckan och all service kommer att ges på engelska.

För ytterligare information, kontakta:
Kim Andersen, Chief Information Officer, TietoEnator, tel +45 40 319 090
Pentti Huusko, Senior Vice President, TietoEnator, tel +358 400 508 639


TIETOENATOR ABP

DISTRIBUTION
Centrala media

TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom ett av Europas största IT-konsultföretag. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har cirka 16 000 specialister i nästan 30 länder.www.tietoenator.com