Tieto Sweden AB

TietoEnator får fortsatt förtroende som helhetsleverantör av IT och telefoni åt Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 17:00 CEST

TietoEnator Abp Börsmeddelande 11 september 2008, kl 16.40 CET
Stockholms stad har beslutat att förlänga samarbetet med TietoEnator enligt den möjlighet som det befintliga ramavtalet mellan partnerna föreskriver. Avtalsförlängningen gäller från och med den 1 augusti 2010 och löper till och med den 31 juli 2012.

- Jag är nöjd över att kunna fortsätta samarbetet med TietoEnator ytterligare två år, till 2012. Det betyder för Stockholms stad att vi kan hålla fokus på hög takt i arbetet med utveckling av såväl elektroniska tjänster gentemot medborgarna som standardisering och konsolidering som bidrar till ökad effektivitet internt inom staden säger Irene Lundquist Svenonius, stadsdirektör i Stockholms stad.

Ramavtalet från 2005 omfattar datordrift, systemförvaltning, servicedesk och telefoni. Med dagens affär kommer TietoEnator också att vara med och bidra till att genomföra stadens vision om ett Stockholm i världsklass, vilket bland annat innebär att staden ska göra det enkelt för medborgarna att få kontakt med staden och utföra sina olika ärenden genom till exempel utveckling av elektroniska tjänster. En förutsättning för detta är att staden har en väl fungerande IT-miljö.

- Vi är mycket glada och stolta över att få ett fortsatt förtroende av Stockholms Stad och ser fram emot att också få stödja staden i den långsiktiga utvecklingen av ett Stockholm i världsklass, säger Åke Plyhm, vice koncernchef för TietoEnator.

Leveransen till Stockholms Stad är ett samarbete mellan TietoEnator, SYSteam, SiriusIT, Aditro och TeliaSonera. TietoEnator är avtalsägare och har helhetsansvaret för åtagandet. Ordervärdet motsvarar drygt 41 miljoner euro (400 miljoner kronor) varav omkring 26 miljoner euro (250 miljoner kronor) är TietoEnators andel.


För ytterligare information, kontakta:
Åke Plyhm, Vice Koncernchef, TietoEnator, tel. +46 10 481 3321, +46 705 65 86 31, e-post ake.plyhm@tietoenator.com

Irene Lundquist Svenonius, Stadsdirektör, Stockholms stad, tel. 08-508 294 35, e-post irene.svenonius@stadshuset.stockholm.se

Conny Kvist, Kundbolagschef, TietoEnator Processing & Network, tel. +46 70 844 93 20, e-post conny.kvist@tietoenator.com

Nils Knutsson, Marknadsdirektör, TietoEnator Processing & Network, tel. +46 70 835 44 76, e-post nils.knutsson@tietoenator.com

Anette Holm, IT-direktör, Stockholms stad, tel. 08-508 29 511, e-post anette.holm@stadshuset.stockholm.seTIETOENATOR ABP

DISTRIBUTION
Helsinki Stock Exchange
Stockholmsbörsen
Centrala mediaTietoEnator är ett tjänsteföretag som erbjuder IT-, FoU- och konsulttjänster. Med cirka 16 000 specialister är TietoEnator ett av de ledande IT-tjänstföretagen i norra Europa och världsledande inom vissa segment. Vi specialiserar oss inom de områden där vi har djupast kunskap om våra kunders verksamheter och behov. Våra konkurrensfördelar bygger på vårt starka kundfokus och nordiska ursprung.

www.tietoenator.com