Tieto Sweden AB

TietoEnator får fortsatt förtroende som Jämtlands Läns Landstings IT-leverantör

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 10:14 CEST

TietoEnator får förnyat förtroende av Jämtlands Läns Landsting att ansvara för verksamhetens IT-drift och supporttjänster. Det nya avtalet som gäller från den 1 januari 2005, gäller driften av nät och servrar, närservice och support till landstingets personal, samt att aktivt delta i IT-utvecklingen inom Jämtlands Läns Landsting.

Avtalet löper på fyra år med möjlighet till två års förlängning och motsvarar ett ordervärde på cirka 100 miljoner kronor (10.8 MEUR).

- Vi har framför allt valt TietoEnator för deras förmåga att leverera den efterfrågade användarnyttan i kombination med de höga krav på patientsäkerhet och kvalite som landstinget har, vilket är av avgörande betydelse i landstingets verksamhet för sina medborgare. Valet av TietoEnator grundar sig också på de kompetensmässiga fördelar som företaget har, säger Thomas Nesterud, IT-strateg på Jämtlands Läns Landsting och ansvarig för upphandlingen.

- Vi är givetvis glada och stolta över att ha fått detta förtroende. Landstingsvärlden är ett av TietoEnators fokusområden på kommunala sektorn, säger Marika Skärvik, Vice President, TietoEnator Processing & Network.

- Vår ambition är att vara en komplett IT-partner till våra kunder och vi har goda kunskaper om landstingets verksamhet, säger Eie Bergström platschef vid TietoEnator i Östersund.


För ytterligare information, kontakta:
Marika Skärvik, Vice President, TietoEnator Processing & Network
0708-83 83 33, marika.skarvik@tietoenator.com

Thomas Nesterud, IT-Strateg, Jämtlands Läns Landsting
063-14 75 77, 070-514 75 77, thomas.nesterud@jll.se


TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare14 000 experter i över 20 länder.
www.tietoenator.com


Jämtlands Läns Landsting verkar för en god hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län. Det betyder att landstingets drygt 4000 anställda runt om i länet ska vårda de människor som är sjuka, men också arbeta med förebyggande insatser för att hjälpa människor att hålla sig friska. Landstingets ansvar sträcker sig också utanför hälso- och sjukvårdsområdet. Genom ett aktivt arbete inom kultur, utbildning och näringsliv bidrar landstinget till att skapa ett län som invånarna kan trivas och mår bra i.
www.jamtland.se

TIETOENATOR ABP

DISTRIBUTION
Centrala media