Tieto Sweden AB

TietoEnator - Finansiell kalender 2004

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 11:34 CET

TietoEnator Abp Börsmeddelande 8.12.2003 KL 11.00

5 februari Delårsrapport 4 2003, fjärde kvartalet (07.00 CET)

12 februari Styrelsens fastställande av årsredovisningen (07.00 CET)

Vecka 8 Bokslut 2003 och Verksamhet 2003, publiceras på TietoEnators hemsida

5 mars Bokslut 2003 och Verksamhet 2003, tryckt version

18 mars Bolagsstämma, föreslaget datum

TietoEnator publicerar tre delårsrapporter

21 april Delårsrapport 1 2004, första kvartalet (07.00 CET)

21 juli Delårsrapport 2 2004, andra kvartalet (07.00 CET)

20 oktober Delårsrapport 3 2004, tredje kvartalet (07.00 CET)

För ytterligare information, kontakta:
Eevariitta Jurvainen, Vice President, Corporate Communications, tel. +358 9 862 62664, +358 40 521 4401

TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare 13 000 experter i över 20 länder.

www.tietoenator.com

TIETOENATOR ABP

DISTRIBUTION
Helsingfors Börs
Stockholmsbörsen
Centrala media