Tieto Sweden AB

TietoEnator - Finansiell kalender 2005

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 09:44 CEST

TietoEnator Abp Börsmeddelande 15.10.2004 Kl 10.30

4 februari Delårsrapport 4 2004, fjärde kvartalet (07.00 CET)
11 februari Styrelsens fastställande av årsredovisningen (07.00 CET)
Vecka 7 Bokslut 2004 och Verksamhet 2004, publiceras på TietoEnators hemsida
4 mars Bokslut 2004 och Verksamhet 2004, tryckt version
17 mars Bolagsstämma

TietoEnator publicerar tre delårsrapporter:

21 april Delårsrapport 1 2004, första kvartalet (07.00 CET)
22 juli Delårsrapport 2 2004, andra kvartalet (07.00 CET)
19 oktober Delårsrapport 3 2004, tredje kvartalet (07.00 CET)

För ytterligare information, kontakta:
Päivi Lindqvist, direktör, investor relations och finansiell information, tel +358 9 862 63276, +358 40 708 5351.

TIETOENATOR ABP

TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare 14 000 experter i över 20 länder.
www.tietoenator.com

DISTRIBUTION
Helsingfors Börs
Stockholmsbörsen
Centrala media