Tieto Sweden AB

TietoEnator förhandlar om köp av InformationsLogik

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 16:12 CEST

TietoEnator har inlett förhandlingar med ägarna av InformationsLogik AB om köp av samtliga aktier i InformationsLogik Sweden AB, en leverantör av laboratoriesystem, och dess dotterbolag InformationsLogik Netherlands B.V. Båda parter har som målsättning att diskussionerna skall vara avslutade i slutet av oktober 2004.

InformationsLogik har 25 anställda i Sverige och tio anställda i Holland. Omsättningen uppgick till 2,3 miljoner euro år 2003. Bolaget är en ledande leverantör i Norden av informationssystem inom patologiområdet och har kunder även i Holland och Lettland.För ytterligare information, kontakta:
Juhani Kaisanlahti, Senior Vice President, TietoEnator, Healthcare & Welfare
+358 400 643 371, juhani.kaisanlahti@tietoenator.com

Ola Gustafsson, VD, TietoEnator Healthcare Sweden AB
046-18 05 85, ola.gustafsson@tietoenator.com

Willy Liljeheden, VD, InformationsLogik
040-671 59 05, wl@informationslogik.seTietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare14 000 experter i över 20 länder.
www.tietoenator.com

TIETOENATOR ABP

DISTRIBUTION
Centrala media