Compare Karlstad

TietoEnator först ut med verksamhet på Sätterstrand

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 06:00 CET

IT-satsningen på Sätterstrand utanför Karlstad börjar nu fyllas med verksamhet. Först ut är TietoEnator som denna vecka håller sin första utbildning på Sätterstrand där Compare-företagens gemensamma testlabb för IT och telekom ska vara klart att tas i drift till sommaren.

”Sätterstrand är en mycket lämplig miljö för att hålla den här typen av krävande kurser – därför är vår avsikt att erbjuda fler utbildningar ur vår kurskatalog här”, säger Henrik André-Jönsson som är en av de utbildningsansvariga inom TietoEnator Telecom & Media.

Kursutbudet kompletterar och stärker den satsning som nu görs inom TietoEnator för att bygga upp ett testcenter i Karlstad. Där kommer testlabbet på Sätterstrand att få en viktig roll – bland annat som nod i Ericssons globala testdatanät (EDN).

”Att TietoEnator vill förlägga kvalificerade testutbildningar till Sätterstrand stärker hela miljön kring testlabbet som ett kompetenscentrum inom ICT”, säger Sven Wedemalm som är ansvarig för etableringen av Compare-företagens testlabb.

Kurs för certifiering av testare

Det är på uppdrag av Compares Testlab Academy som testcertifieringskursen ”ISTQB/ISEB Software Testing Foundation Certificate Course” ges på Sätterstrand 20-22 februari med examination på fredag (23 februari).

Ett 20-tal personer deltar i kursen som leds av Lars-Erik Sandberg. Han har många års erfarenhet av testverksamhet och är ackrediterad som lärare av ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) och ISEB (Information Systems Examinations Board).

Viktigt led i etableringen av testlabbet

För Compare är utbildningen ett viktigt led i etableringen av testlabbet: ”Företagen som ska använda testlabbet behöver certifierad personal – dels som en tydlig kvalitetsstämpel, dels för att vi behöver en gemensam grund att stå på”, förklarar Sven Wedemalm.

”För oss är utbildningsutbudet på Sätterstrand dels ett sätt att komma närmare våra kunder i den här delen av landet, dels en möjlighet att erbjuda ett helhetskoncept som vi inte har någon annanstans i Sverige”, säger Henrik André-Jönsson. ”På Sätterstrand kan vi tillsammans med Compare erbjuda en lösning med utbildning, kost och logi i en naturskön miljö.”

Det är stor efterfrågan på testutbildningar i storstäderna – därför har premiärkursen inte bara deltagare från Karlstad utan även från bland annat Stockholm och Göteborg.
”Det ger oss en bra möjlighet att marknadsföra vår regionala satsning på nationell nivå”, säger Sven Wedemalm. ”Och för oss att marknadsföra våra erbjudanden inom testområdet”, tillägger Henrik André-Jönsson.

Starkt och komplett testerbjudande

”Genom att dra nytta av vår samlade kompetens och erfarenhet kan Karlstad bli ett starkt kompetenscenter med ett komplett erbjudande inom test – från utbildning och certifiering av testare till kompletta testuppdrag i testlabbet”, enligt Henrik André-Jönsson.

Erbjudandet inom test bygger på den kompetens som redan finns inom komplexa testkonfigureringar, testverktyg och testautomatisering. Detta kompletteras med den kompetens och erfarenhet som finns inom testverktyg, testmetoder och testautomatisering.

”Vi har under lång tid tagit fram egna metoder som vi själva använder i det dagliga arbetet”, berättar Henrik André-Jönsson. ”De bygger på erfarenhet och genomförda projekt samtidigt som de har en förankring i teoretiska modeller - och kurserna leds av yrkesverksamma konsulter som själva arbetar med metoderna i praktiken”.

TietoEnator erbjuder utbildningar i dessa egenutvecklade metoder:

CM - Configuration Management
PMA - Praktisk MätetalsAnalys
PAS - Praktisk Användbarhet vid Systemutveckling
PTM - Praktisk TestMetod
TAKS - Test Av Komplexa System

TietoEnator erbjuder även dessa standardiserade testcertifieringskurser:

ISTQB/ISEB - Software Testing Foundation Certificate Course
ISEB - Practitioner Certificate in Software Testing

...........................................................................

Läs mer om TietoEnators utbildningsutbud på http://www.tietoenator.se/utbildning

Läs mer om Sätterstrand på http://www.satterstrand.se