Tieto Sweden AB

TietoEnator förvärvar återstående aktier i UAB TietoEnator Consulting och avyttrar minoritetspost i UAB Baltic Data Center

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 15:27 CEST

TietoEnator Abp Meddelande 30.3.2006 Kl 15.00


TietoEnator har förvärvat de återstående aktierna (24 procent) i det samägda bolaget UAB TietoEnator Consulting från Lietuvos Telekomas. Parterna har också tecknat ett avtal som innebär att TietoEnator avyttrar sin minoritetspost (40 procent) i samriskbolaget UAB Baltic Data Center. De båda samägda bolagen inledde sin verksamhet 2002. Avtalen stödjer TietoEnators strategi att fokusera på utvalda branscher.

UAB TietoEnator Consulting har 74 anställda och är baserat i Vilnius, Litauen. Företagets största kund är Lietuvos Telekomas. I och med förvärvet av de återstående aktierna i UAB TietoEnator Consulting, får TietoEnator bättre möjlighet att utveckla verksamheten och de möjligheter till nearshore-verksamhet bolaget erbjuder. UAB Consulting och Lietuvos Telekomas har också tecknat ett treårigt avtal avseende tjänster inom applikationsförvaltning.

UAB Baltic Data Center är baserat i Vilnius i Litauen. Företaget har 80 anställda och tillhandahåller heltäckande IT-tjänster till kunder i Litauen.

Avtalen väntas träda i kraft under april 2006 och innebär inga betydande finansiella effekter för TietoEnator.

För ytterligare information, kontakta:

Berth-Ola Sundbom, Senior Vice President, TietoEnator Telecom & Media, tel. +46 705845550
Leo Höykinpuro, Vice President, TietoEnator Processing & Network, tel. +358 400 445 596
Vygandas Juras, Director of strategic development and research, AB Lietuvos Telekomas, tel. +370 5 274 82 41


TIETOENATOR ABP


DISTRIBUTION
Centrala mediaTietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom ett av Europas största IT-konsultföretag. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har över 15 000 specialister i över 25 länder.www.tietoenator.com