Tieto Sweden AB

TietoEnator förvärvar affärsverksamheten i MOPS Systems från Kvaerner Chemetics AB

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2003 10:21 CEST

TietoEnator har förvärvat affärsverksamheten i MOPS Systems, en leverantör av IT-lösningar för pappers- och massaindustrin, från Kvaerner Chemetics AB. MOPS Systems är verksamt i Sverige och Kanada och omsätter årligen cirka 4 miljoner euro. Förvärvet innebär att ungefär 40 anställda förs över till TietoEnator i början av oktober 2003.

MOPS (Millwide Information and Optimization System) produktportfölj omfattas av ett så kallat Manufacturing Information Warehouse som är specialiserat inom applikationer för automatiserade rapporter över produktionsförluster, analys och rapportering av kvalitetsinformation, samt mätning och uppföljning av maskinprestanda.

Förvärvet innebär ett komplement till TietoEnators IT-lösningar för skogsindustrin och stärker bolagets globala marknadsposition inom denna sektor, i synnerhet i Sverige. MOPS Systems applikationer kommer nu att vidareutvecklas samt integreras med TietoEnators MES-system (Manufacturing Execution System). Den integrerade lösningen kommer att ge kunderna ett mervärde.

- Förvärvet visar vårt fortsatta fokus på på högt värdeadderande IT-tjänster för skogsindustrin, och vi vet, att på denna marknad, kan TietoEnator bara ge bästa service till sina kunder genom att bibehålla den bästa expertisen, starkaste marknadspositionen och en stabil lönsamhet, säger Sakari Ruotsalainen, Vice President, TietoEnator Forest.

- Vi har utvecklat MOPS Systems affärsverksamhet under de senaste tjugo åren. På senare tid har Aker Kvaerner letat efter en ny ägare som har ett starkt fokus på skogsindustrin, och som har förmågan och motivationen att realisera den fulla potentialen i denna affärsverksamhet i framtiden. Som en ledande leverantör av teknik för den kemiska massaindustrin var vetskapen om att TietoEnator så väl stämde med denna kravbild helt avgörande för vårt beslut, säger Athol Trickett, VD på Aker Kvaerners enhet för pappers- och massaindustrin.

Skogsindustrin är ett av TietoEnators fokusområden. Koncernens position som en världsledande leverantör av IT-tjänster till denna sektor baseras på en strategisk kombination av branschspecifika IT-lösningar och IT-partnerskap med ledande företag inom skogsindustrin.

För ytterligare information, kontakta:
Sakari Ruotsalainen, Vice President, TietoEnator Forest
+358 (0)3 23 59934 +358 (0)40 511 6165

Athol Trickett, CEO of Pulp & Paper business, Aker Kvaerner, +47 454 11 555

TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare 13 000 experter i över 20 länder.

www.tietoenator.com

Aker Kvaerner is a leading global provider of engineering and construction services, technology products and integrated solutions. Group activities span a number of industries, including Oil and Gas upstream and downstream, Process, Pharmaceuticals, Metals, Power, Chemical Pulping, Environmental and Shipbuilding. Aker Kvaerner is a multi-local group of businesses with nearly USD 6 billion of annual revenues and around 33 000 employees in more than 30 countries.

MOPS Systems has for the last 20 years successfully established a large customer base among the international pulp and paper community with customers in Australia, Canada, Germany, New Zeeland, Norway, Portugal, Spain, Sweden, UK, and USA. Through our customer base we have received global recognition for our software, skills and expertise in the Pulp and Paper applications market.