Tieto Sweden AB

TietoEnator förvärvar italienska Comnet - skapar fotfäste i södra Europa

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 14:07 CEST

TietoEnator har förvärvat 50 % av aktierna i Comnet S.P.A. (Comnet). Direkt efter köpet genomförs en nyemission varefter TietoEnator förfogar över 65 % av Comnets aktier. TietoEnator har sedan option på förvärv av återstående aktier. Comnet, som har 160 anställda och 80 kontrakterade underkonsulter, fokuserar på teknisk förvaltning och utveckling av system för telekomoperatörer.

Comnet bildades 2000. Bolaget har kontor i Rom och i Milano. Nettoomsättningen beräknas bli lite drygt 12 MEUR för år 2005 och rörelsemarginalen (EBITA) cirka 10 % för samma period. Bolaget ägs av privatpersoner i företagsledningen, varav huvudägaren är VD i Comnet.

Comnet levererar i huvudsak IT-tjänster åt telekomindustrin. De största kunderna är Ericsson och Telecom Italia Mobile. Övriga kunder återfinns bland andra teleoperatörer och inom banksektorn och transportindustrin.

Köpeskillingen för 50 % av aktierna i Comnet S.P.A är cirka 5 MEUR. Avsikten är att slutföra transaktionen under november månad.

- Den italienska marknaden är viktig både beroende på sin storlek och tillväxt, och för att de italienska kunderna är snabba att använda nya tjänster. Det här förvärvet är ett viktigt steg på vår väg från ledande nordisk leverantör till en tät position på den europeiska operatörsmarknaden, säger Ari Vanhanen, ansvarig för TietoEnator Telecom & Media.

- Comnet har mycket goda kundrelationer med viktiga aktörer på den italienska marknaden. Vi vet att frågan om outsourcing blir allt viktigare för våra nyckelkunder och som en del av TietoEnator-koncernen kommer vi att ha den erfarenhet och expertis som behövs för att stärka våra kunders konkurrenskraft, säger Enrico Alloro, VD för Comnet S.P.A

TietoEnator Telecom & Media erbjuder IT- och FoU-tjänster för telekomoperatörer, tillverkare av telekomutrustning, samt mediaföretag. Totalt har affärsområdet 4400 specialister inom området, lokaliserade i tretton länder.


För ytterligare information, kontakta:

Ari Vanhanen, affärsområdeschef, Telecom & Media, TietoEnator, +358 500 432 830
Berth-Ola Sundbom, Vice President, Telecom & Media (Telecom Operators), TietoEnator, +46 70 5845 550
Enrico Alloro, VD, Comnet, +39 335 7543 602TIETOENATOR ABP


DISTRIBUTION

Helsingfors Börs
Stockholmsbörsen
Centrala media


TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare 15 000 experter i över 20 länder.
www.tietoenator.com