Tieto Sweden AB

TietoEnator förvärvar norska KPMG Consulting AS affärsverksamhet

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 10:08 CEST

TietoEnator har köpt affärsverksamheten i det norska IT-tjänsteföretaget KPMG Consulting AS. Affären ligger i linje med TietoEnators tillväxtstrategi och stärker bolagets ställning som ledande leverantör av informationssystem inom den offentliga sektorn i Norden. KPMG Consultings affärsverksamhet och samtliga 35 anställda övergår till TietoEnator från och med 1 juli 2003. Köpeskillingen uppgår till cirka 2,5 miljoner euro (NOK 20 miljoner).

KPMG Consulting, med verksamhet i Oslo, erbjuder konsult-,
systemintegrerings- och underhållstjänster till framför allt kunder inom statsförvaltningen. Bolagets kompetensområden är bland annat digitala tjänster och implementering av Oracle Applications.

- Förvärvet av KPMG Consulting stärker vår ställning på marknaden inom den offentliga sektorn i Norge. Vi har nu bättre förutsättningar än tidigare att realisera vår nyckelkundsstrategi och agera som en partner till våra kunder i krävande utvecklingsprojekt, säger Carl-Johan Lindfors från TietoEnator, ansvarig för affärsområdet Public & Healthcare.

- IT- och systemtjänster utgör inte längre en del av KPMG:s globala strategi och därför har vi ansett det vara viktigt att hitta en ny ägare till Consultings affärsverksamhet. TietoEnator erbjuder våra anställda delaktighet i ett nytt internationellt nätverk, där de kan vidareutveckla sitt eget kunnande, säger Arne Frogner, Senior Partner, CEO, KPMG Norway.

För ytterligare information kontakta:

TietoEnator:
Carl-Johan Lindfors, Affärsområdeschef, TietoEnator Public & Healthcare, tfn +358 40 500 6098

KPMG Norway:
Arne Frogner, Senior Partner, CEO, tfn +47 2109 2404

TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har 13 000 experter i över 20 länder. www.tietoenator.com

TIETOENATOR ABP

DISTRIBUTION
Helsingfors Börs
Stockholmsbörsen
Centrala media