Tieto Sweden AB

TietoEnator förvärvar samtliga utestående aktier i Sykora Group

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 09:05 CEST

TietoEnator har förvärvat samtliga utestående aktier i Sykora Group, 49 procent, från företagets privata ägare. Den första transaktionen, när TietoEnator förvärvade 51 procent av aktierna, genomfördes i juni 2002.

Sykora har expertkompetens inom områdena nätverksinformation samt verksamhetsstödssystem för telekomföretag och kommunala tjänsteföretag. Företagets huvudsakliga kunder är telekomoperatörer i Väst- och Östeuropa. Sykora har kontor i Tjeckien, Tyskland, Slovakien, Belgien och Kazakstan.

TietoEnators mål är att bli den ledande leverantören av värdeadderande IT-tjänster till telekom- och mediaindustrin i Europa. TietoEnator är idag verksamt på telekom- och mediamarknaden i 10 europeiska länder, samt i Kina och Kazakstan. Genom förvärvet av Sykora stärker TietoEnator sin ställning ytterligare på den europeiska telekommarknaden.

För ytterligare information, kontakta;
TietoEnator, Timo Cavén, Vice President Telecom & Media, tel. +358 9 862 65500, +358 9 40 5057 303

TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare 13 000 experter i över 20 länder.

www.tietoenator.com