Tieto Sweden AB

TietoEnator förvärvar Telenor Business Consulting i Norge

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 12:59 CET

TietoEnator har förvärvat Telenor Business Consulting, en affärsenhet inom Telenor med 40 anställda. Förvärvet innebär att TietoEnator stärker positionen i Norge inom telekomområdet genom att bredda kund- och kompetensbasen.

Telenor Business Consulting är marknadsledande inom den norska telekomsektorn inom områdena affärsutveckling, projektledning och processtyrning. Genom förvärvet kommer TietoEnator att kunna erbjuda norska telekomkunder ett brett urval av tjänster inom programutveckling, systemmigration, applikationsförvaltning och systemintegration.

Nettoomsättningen för Telenor Business Consulting var 2005 7,5 miljoner euro, och bolagets rörelsemarginal (EBIT) låg i linje med TietoEnator-koncernens.

Målsättningen är slutföra förvärvet och föra över medarbetarna till TietoEnator under mars 2006. Avtalet förutsätter ett slutgiltigt godkännande av TietoEnators styrelse. Förvärvet kräver också ett godkännande av den norska konkurrensmyndigheten.


För ytterligare information, kontakta:
Ari Vanhanen, president, Telecom & Media, Tieto Enator, tel. +358 9 862 602 81
Ulf Hammarberg, Vice President, TietoEnator Telecom Operators, tel. 0703-63 70 60
Arild S. Johannessen, Communications Manager, Telenor, tel. +47 48 19 19 21

TIETOENATOR ABP


DISTRIBUTION
Centrala media

TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom ett av Europas största IT-konsultföretag. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har över 15 000 specialister i över 25 länder.www.tietoenator.com


Headquartered in Oslo, Norway, Telenor is an international provider of high quality telecommunications, data and media communication services. Telenor is one of Norway's largest companies with revenues in 2005 of approx. NOK 68.9 billion and a work force of 27,600 domestically and abroad. Telenor is listed at the Oslo Stock Exchange (TEL) and Nasdaq in New York (TELN).