Tieto Sweden AB

TietoEnator har undertecknat ett intentionsavtal för avyttringen av två kontorsfastigheter

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 15:18 CEST

TietoEnator Abp BÖRSMEDDELANDE 2 juli 2004 kl 16.15 EET


TietoEnator har undertecknat ett intentionsavtal för avyttringen av två kontorsfastigheter belägna i Espoo till WP Carey Group för 72,5 MEUR. TietoEnator kommer därmed att redovisa en realisationsvinst om cirka 12 MEUR samt skatt på försäljningen motsvarande 5 MEUR i det tredje kvartalet av 2004. TietoEnator kommer istället att underteckna ett 12,5-årigt hyresavtal för lokalerna. Slutavtalet för avyttringen är beroende av WP Careys slutfinansiering. Förväntat slutdatum för affaren är den 8 juli 2004. Försäljning av fast egendom ingår som en del i TietoEnators plan för att frigöra kapital från tillgångar som inte kan hänföras till kärnverksamheten. Efter denna transaktion äger koncernen inte längre några större fastigheter.

För ytterligare information, kontakta;
Timo Salmela, CFO, TietoEnator Corporation, tel. +358 400 434 974.


TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare14 000 experter i över 20 länder.
www.tietoenator.com


TIETOENATOR CORPORATION


DISTRIBUTION
Helsinki Exchanges
Stockholmsbörsen
Principal Media