Tieto Sweden AB

TietoEnator: jämförelsesiffror för de nya affärsområdena Healthcare & Welfare och Government

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 09:03 CEST

TietoEnator Abp Börsanmälan 5.10.2005 Kl 10.00

Den 13 juni 2005 meddelade TietoEnator att affärsområdet Public & Healthcare delas i två affärsområden: Healthcare & Welfare och Government. Omorganisationen gäller från och med början av juli 2005. Healthcare hade en nettoomsättning under 2004 på 96 miljoner euro. Antalet heltidsanställda uppgick till 939 i slutet av juni 2005. Governments nettoomsättning för 2004 uppgick till 153 miljoner euro, och antalet anställda i slutet av juni i år var 1 269.

Som följd av denna förändring har TietoEnators finansiella rapportering på affärsområdesnivå justerats för helåret 2004 och första halvåret 2005. Koncernens delårsrapport för tredje kvartalet 2005 inkluderar omorganisationen. Historiska kvartalssiffror för de nya affärsområdena finns publicerade på TietoEnators hemsida: www.tietoenator.com/Investors/hwgov

Ovan nämnda förändringar har ingen inverkan på den finansiella rapporteringen på koncernnivå.

För ytterligare information, kontakta:
Päivi Lindqvist, Senior Vice President, Investor Relations and Financial Communication, TietoEnator, tel. +358 9 8626 3276, +358 40 708 5351, paivi.lindqvist@tietoenator.com.


TIETOENATOR ABP


DISTRIBUTION
Helsingfors Börs
Stockholmsbörsen
Centrala media