Tieto Sweden AB

TietoEnator levererar bruksledningssystem till Ahlstroms bruk Hyun Poong i Sydkorea

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 09:37 CEST

TietoEnator Abp Meddelande16.8.2007 kl 10.30 am EET


TietoEnator har, tillsammans med Ahlstrom Group, implementerat ett bruksledningssystem vid Ahlstroms bruk Hyun Poong i Sydkorea. Ledningssystemet stöder processer inom försäljning, produktion, logistik och inköp samt lager samtidigt som det underlättar en global harmonisering av Ahlstroms operativa affärsprocesser.

Bruksledningssystemet, Optimill, utvecklas gemensamt av TietoEnator och Ahlstrom genom att delar som utvecklats särskilt för Ahlstroms behov kombineras med produktmoduler från TietoEnator Integrated Paper Solution (TIPS). Optimill används redan vid 24 av Ahlstroms bruk över hela världen. Vid Ahlstroms bruk i Hyun Poong var implementeringen av Optimill-systemet en del av ett omfattande projekt för förnyelse av informationssystemet, med implementering av SAP för bokföring, ekonomi och materialhantering.

- Vårt syfte med att harmonisera systemet är att förena affärsprocesser och göra information mer tillgänglig och jämförbar. Genom att samma terminologi och processer används globalt kan företagsledningen få förbättrat stöd. Dessutom ökar vi effektiviteten inom produktionen och uppnår synergieffekter när det gäller IT-utveckling och underhållskapacitet. Om vi exempelvis jämför IT-kostnaderna hos de enheter som redan använder harmoniserade system med de enheter som fortfarande använder sina egna system kan vi tydligt se mycket stora kostnadsbesparingar, säger Jouko Jurvainen, vice IT-chef, Ahlstrom.

- Det unika krav som ställdes för bruksledningssystemet vid Ahlstroms Hyun Poong var att det behövdes koreanskt språkstöd för dokumenten. Vi förbättrade Optimills struktur genom att införa ett universellt språkstöd som fungerar för såväl latinska som koreanska, kinesiska och kyrilliska alfabet. Den egenskapen kommer att användas även i framtida lanseringar av Optimill säger Jouko Pitkäaho, chef för kundrelationer, TietoEnator Forest.

- Asiatiska länder är intressanta marknader för oss. Projektet vid Ahlstroms bruk i Hyun Poong är ett bra exempel på en framgångsrik harmoniseringsprocess och ett effektivt globalt samarbete för alla parter säger Sakari Ruotsalainen, Vice koncernchef, TietoEnator Forest.

För ytterligare information, kontakta:

Jouko Pitkäaho, chef för kundrelationer/Ahlstrom, TietoEnator Forest, +358 32 359 940, jouko.pitkaaho@tietoenator.com

Jouko Jurvainen, vice IT-chef, Ahlstrom, +358 10 888 4790, jouko.jurvainen@ahlstrom.comTIETOENATOR ABP


DISTRIBUTION
Centrala mediaTietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom ett av Europas största IT-konsultföretag. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har cirka 16 000 specialister i nästan 30 länder.www.tietoenator.com


Ahlstrom är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av avancerade fiberbaserade material. Ahlstrom tillverkar fiberduk och specialpapper med en rad olika användningsområden i produkter för dagligt bruk, exempelvis filter, rengöringsdukar, golvbeläggning, etiketter och tejp. Tack vare sina unika expertkunskaper inom fiberteknik och sin innovativa inställning har företaget en stark marknadsposition inom flera av de affärsområden där det är verksamt. Ahlstroms 5 700 anställda hjälper kunder vid försäljningskontor och produktionsanläggningar i över 20 länder på sex kontinenter.
www.ahlstrom.com