Tieto Sweden AB

TietoEnator levererar Finance Portal-tillämpningsplattform till Ilmarinen

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2003 09:09 CEST

TietoEnator har slutit ett avtal med Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen om att leverera Finance Portal-tillämpningsplattform. Avtalet omfattar arkitekturen för pensionsförsäkringsbolagets självbetjäningssystem och verktyg för byggande av nättjänster. Utöver den tekniska grunden omfattar leveransen också utbildnings- och stödtjänster. Ilmarinen tar tillämpningsplattformen i bruk före hösten.

Finance Portal kommer att utgöra grunden för utvecklandet av Ilmarinens och dess samarbetspartners nättjänster. Genom Finance Portal erbjuds pensionsförsäkringsbolagets kunder i fortsättningen ett nytt alternativ för skötsel av personliga finansiella ärenden. Det mest utmärkande draget hos detta självbetjäningssystem är personifiering, dvs. möjlighet att erbjuda fokuserad kundservice.

Finance Portal har utvecklats av TietoEnator och består av företagstjänster och en tillämpningsplattform för nättjänster. Den innehåller verktyg som hjälper företag inom det finansiella området att utöka de nuvarande bastjänsterna med bl.a. mobil-, Internet- och digital-TV-tjänster. Finance Portal grundar sig på öppen J2EE-arkitektur och fungerar både i BEA Web Logic- och i IBM Web Sphere-miljö. Till exempel Nordeas nya generation av Internetbanken Solo bygger på Finance Portal-produkten.

"Syftet med vårt projekt är att tillhandahålla Ilmarinen en ny generation nätarkitektur som bygger på den öppna tillämpningsplattformen och som kommer att utgöra grunden för pensionsförsäkringsbolagets kommande självbetjäningssystem. Förutom att tillhandahålla tekniken kommer vi också att stödja vidareutvecklingen av vår kunds nättjänster genom att erbjuda bl.a. utbildning och handledning", säger Tiina Kurki, chef för Global eBanking Solutions-enheten vid TietoEnator.

Mer information:
Tiina Kurki, TietoEnator Oyj, Vice President, Global eBanking Solutions, tfn +358 9 8626 2440,
+358 40 550 6336, tiina.kurki@tietoenator.com

TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har 13 000 experter i över 20 länder.

www.tietoenator.com
TietoEnator ABP

Distribution Centrala media